is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

Ze stond op.

„Ik hoop vurig, dat U er in zult slagen mijn onge„rustheid weg te nemen. Ik kan U niet zeggen hoe ,,'n vreeselijke tijd ik doormaak."

Ze reikte hem de hand.

„We zullen ons best doen, mevrouw," antwoordde Vermeer, die ook was opgestaan, doch daar juist de telefoon op zijn tafel snerpte, sprak hij tot Bunt: „Och, zou jij mevrouw even willen uitlaten?"

„O zeker, met genoegen," antwoordde Bunt, dadelijk opspringend.

Even later had deze met Mevrouw Verlinden de kamer verlaten.

„Hallo... Inspecteur 8e Sectie Vermeer... Ja... „Zoo?... Waar?... Och kom... Ja zeker, daar „stel ik buitengewoon veel belang in... Ik pak de

„wagen en dan kom ik zoo gauw mogelijk

„Adieu."

Toen Bunt weer binnenkwam zei Vermeer en hij stond meteen op:

„Zeg Bunt, als je dat lijk zou terugzien, zou je „dat dan herkennen?"

„Ja, absoluut!"

„Pak dan je hoed en ga mee!"