is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IX.

„Ziezoo," sprak Vermeer, toen hij en Bunt weer op het bureau waren teruggekeerd, nadat ze het lijk bij het Centrale Ziekenhuis hadden afgeleverd. „Dat is ten minste een zèèr belangrijke schrede „geweest in de richting van de oplossing van het „drama. Rooken?" en hij presenteerde Bunt een sigaar.

„Graag, meneer Vermeer," antwoordde deze. „Maar als ik de opmerking maken mag. Dit is „toch eigenlijk geen schrede voorwaarts ! Voor mijn „gevoel zijn we alleen maar weer op het punt van „uitgang teruggekomen!"

Vermeer knikte en wuifde behagelijk den rook der eerste trekjes van zijn sigaar naar zich toe.

„Dat zou ongetwijfeld zoo zijn," sprak hij dan, „als er inmiddels niets anders was gebeurd of gebleken, maar dat is wel degelijk het geval."

„U vermoedt wie de vermoorde is?"

Vermeer knikte andermaal.

„Ja, beste jongen, en eigenlijk is het wel een beetje „erg theoretisch en principieel-voorzichtig om hier „nog van een vermoeden te spreken."

„Dus U weet?"

"Ja" T

„Dat leidde ik al af uit de wenk, die U aan de „Jong gaf, toen die er naar vroeg."

„Goed zoo. Dan begrijp je ook wel, dat ik me „niet verder wou uitlaten, omdat..."