is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

„Ja, ze rekenen blijkbaar vast op de stilzwijgend„heid-uit-angst van Mevrouw Verlinden. Maar dom „is het zeker. Hoewel we toch ook niet moeten denken, „dat we met het eventueel arresteeren van meneer „Lamotte de zaak voor mekaar zouden hebben! „Dat zou zelfs een vrij gevaarlijk experiment zijn. „Nee, het gaat er nu in de eerste plaats om, om die „meneer Lamotte eens te zien en als we hem gezien „hebben om hem dan te volgen, in de hoop, dat we „zoo een spoor vinden, dat leidt naar de plaats waar „ze Jacques Verlinden verbergen! Enfin, verder, „in de derde plaats heb ik een introductie gekregen „hier bij de gérant van het hotel en op diens advies „heb ik ook de portier ingewijd. Verder niemand. „Van de gérant heb ik ook de sleutel gekregen van „de kamer van Jacques Ver linden, dat is nummer „46 op de derde étage. Die kamer is nog precies „zoo als toen Jacques verdween; men heeft hem „opzettelijk zoo gelaten, omdat men nog steeds aan „de mogelijkheid dacht, dat meneer Verlinden nog „wel terug zou komen, te meer omdat zijn auto „ook nog in de garage staat. We zullen dadelijk eens „naar die kamer toegaan."

Op dat oogenblik werd er op de deur getikt.

Bunt schokte even op en Vermeer lachte.

„Schrik je daarvan? Het zou het kamermeisje „toch immers kunnen zijn ! Maar het is vermoedelijk „de portier, die ik verzocht heb even hier te komen, „zoodra hij kon... Ja, zie je wel!" en Vermeer, die al pratend naar de deur was geloopen, had die nu ontsloten en het den portier, die daar inderdaad voor stond, binnen. „Ga zitten, portier, ga zitten.