is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

„Waarde collega's," sprak Vermeer, „het initiatief „is nu verder aan U, maar mag ik een voorstel „doen ?"

„Natuurlijk, cher collégue ! Wij stellen Uw advies „zelfs buitengewoon op prijs !"

„Welnu," vervolgde Vermeer dan, „ik sta voor „de oprechtheid van deze meneer," en hij duidde op van Andel, „voor zooveel betreft zijn hulpver„leening aan ons in deze zaak, ten volle in! En nu „wil ik hier de aandacht op vestigen: indien hij „vanmorgen niet op de villa verschijnt, dan worden „ze daar ongerust, krijgen argwaan en de hemel „weet, wat ze dan zullen doen! Ik stel daarom „voor, dat meneer van Andel met zijn wagen daar „wel degelijk naar toe gaat en wel hoe eerder hoe „beter. Heeft U die vijfhonderd gulden meegebracht?" vroeg hij, van Andel aanziende.

„Hoe weet U?... Ja... Ja... die heb ik bij „me..." antwoordde deze in de zichtbaar grootste verbazing, dat Vermeer ook dit wist!

„Des te beter. Dat zal de dames en heeren in de „villa al dadelijk prettig stemmen. En dan zoudt „U ter meerdere vreugde en geruststelling hun nog „de boodschap kunnen brengen, namens mevrouw „Verlinden, dat de geëischte vijf en twintig mille „morgenochtend op het postkantoor zullen zijn. „Verder heeft U dan niets anders te doen dan het „illustere gezelschap daar een beetje aan de praat „te houden tot hier de heeren..." en Vermeer boog nu glimlachend in de richting van de Belgische politiemannen, „U komen aflossen."

„Uitstekend," sprak een der Belgische Inspec-