is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ho, ho, schaap is een noodelooze dépreciatie a priori," zei de sproetenkop. „Het kan wel een imposante Juno-figuur zijn."

„Met uw welmeenen," zei Jaap, „maar het doet er dunkt mij weinig toe wat voor een vrouwspersoon dat meisje is. Kijk, ik zie het zoo: Er is ontegenzeggelijk een mogelijkheid, dat onze werkgeefster niet goed wijs is, een ongevaarlijke krankzinnige met fantastische hobbies, waarvan er dan een zou kunnen zijn, dat ze heele volksstammen met arbeidscontracten gelukkig maakt!"

„Pardon," zei van den Drift, „dan zou de heele volksstam toch in rechten de naleving van die contracten kunnen eischen."

„Dat zit nog," zei het halve kale hoofd, „als die dame gek is en onder curateele staat, dan is haar handteekening voor niets of niemand bindend."

„Gesteld al dat die krabbels inderdaad een handteekening zijn," merkte de artist op.

„Maarmeneeren," ging Jaap voort, „ik acht die veronderstelling van niet-goed-snik zijn ongerijmd, omdat geen enkele curator zijn curanda zooveel vrijheid van handelen zou laten. Adverteeren, oproepen, ontvangen! En alles even correct en zakelijk! Nee, nee, dat kan niet en ik waag dan ook een andere veronderstelling. Onze onbekende dame is blijkbaar heel behoorlijk gefortuneerd. Welnu, wat belet haar dan om voor haar eenige dochter, kleindochter of pupil een speciaal particulier lyceum te stichten!"

„Verduiveld ja!" riep de sproetenkop. „Dat is een idee! Als dat meisje eens ziek was bijvoorbeeld en niet naar school kon gaan!"

„Laten we het daar dan maar voor houden," zei de dikke man. „Het bedenksel is heel vernuftig. Alle hulde aan die meneer daar," en hij duidde op Jaap, „maar ik weet niet of er van zijn hypothese veel over zal blijven,