is toegevoegd aan uw favorieten.

Adelaarsvlucht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veroordeelde opgezocht. Geen bewaker kwam hem eten of drinken brengen. Geen mensch, die de moeite nam te gaan kijken naar dezen medemensch. Hij had immers het recht op het leven verloren, en wie bemoeit zich dan nog met zoo'n verachtelijk wezen?

Hij moge zich gekromd hebben van ellende, hij moge in vertwijfeling en verbrijzeling radeloos geworden zijn, zelfs wist hij niet wie hem deze marteling van totale overgegevenheid aan zichzelf bezorgde.

En daarginds in de hoofdstad bruiste het leven, dat opbloeide, het rijke opkomende handelsleven, dat opgebeurd was door den man, die daar aan de radeloosheid ten prooi, nog met geen blik over de muren naar het zonlicht kon kijken.

Wist zijn oude moeder van dat alles? Ook dat was hem onbekend. De wraak is zoet.

Moge de gemartelde man zijn troost gezocht hebben in zijn Bijbel, waarin hij ook kon lezen: Mij komt de wrake toe.