is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek van PTT

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•Je kunt aan de postkantoren verkrijgen:

postzegels van 1, 1V2. 2. 2V2. 3, 4. 5. 6. 7‘/2. 10. 12V2. 15. 20. 21. 25. 27V2. 30.

36. 40, 50, 60. 70. 80 ct. 1 gld, 2.50. 5.— : postzegel boekjes en luchtpostzegels;

briefkaarten, enkele van 2, 5 en 7*/2 cent, dubbele Cmet betaald antwoord) van 4,10 en 15 cent; formulieren voor adreswijziging van1V2ct.;

briefomslagen en post blad en met opgedrukt zegel van 6 cent;

verschillende formulieren! postwisselformulieren, formulieren voor inschrijving van quitantiën; verschillende adreskaarten voor postpakketten en douaneverklaringen; luchtpostpapier en bijpassende omslagen; formulieren en omslagen voor de postcheque- en girodienst;

rij wiel merken en zooals je weet: Identiteitskaarten;

sommige soorten . plakzegels (quitantiezegels): rentezegels. spaarbankzegels en bijbehoorende formulieren

formulieren en omslagen voor de verzekeringswetten,

De postgids en de naamlijst van de postcheque- en nirndiRnat.—ijh. Hgj||§||||jj|||S^

liggen aan de loketten ter inzage. '"■*

Overigens kun je alle inlichtingen over alles wat <

de post betreft aan de loketten krijgen.