is toegevoegd aan je favorieten.

Jet en Wiep naar Schiphol

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CEÏLL. BIBLIOTHEEK „ONS GENOEGEN

Prijs: In prachtband ^ ƒ0.90

Ingenaaid in gekleurd omslag . * ƒ0.60

MEISJESBOEKEN (Leeftijd 8-12 jaar.»

IANNEKE, DAT KLEINE BOERINNETJE, door Elisabeth

Stelli. Geïll. door Miep de reijter

Het leven van Janneke en haar broertje Jaap in het kleine Geldersche dorp is wel geheel verschillend van dat van de stadsjeugd. Janneke draagt nog de kleederdracht van de streek, een nauwsluitend zwart lijfje, een wijd rokje en een gebloemd halsdoekje. Soms heeft ze zorgen, o. a. als ze een gouden kettinkje vindt van een schoolkennisje, een naar, nuffig kind. Dan is het heel moeilijk om het moois na drie dagen terug te brengen. Maar er zijn ook pleziertjes; een schoolreisje heel naar Arnhem, een zelfgemaakt circus, een logeerpartij in Amsterdam. Een boek voor meisjes, dat ze zeker heel mooi zullen vinden.

(Het Vaderland.)

VRIENDINNEN AAN HET WATER, door J. H. BnnkgreveEntrop. Geïllustreerd door Miep de Feijter

Dit is een verhaal van vijf vriendinnen en zooals de titel reeds aangeeft zijn het meisjes die veel houden van watersport. Maar er komen ook broertjes bij met een kano en daar de meisjes zwemmen als visschen, mogen ze er ook zelf in roeien. Het,s alles op en aan het water en bij het heerlijke zomerweer is het aan de boorden van den plas een drukte van belang. Ook de winterpret speelt een groote rol.

ZWARTOOGJE, door Felicie Jehu. Geïll. door Miep de Feijter

Zwartoogje, origineel, pittig kind van negen, wordt in de zomervacantie ondergebracht in een kinderhuis. Daaraan ging vooraf een periode, waarin de moeder zich genoodzaakt zag aan een niet al te tactische tante de huishouding en de opvoeding van het ietwat verwende kind over te dragen; eindelooze conflicten waren het gevolg. In het tehuis gaat het beter en de stemming stijgt tot het hoogtepunt, wanneer Zwartoogje bij haar thuiskomst een zusje ontdekt. «Het Kind.)

UITGAVEN GEBR. KLUITMAN — ALKMAAR