Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van vader en van hem en z'n broertje en zusje weggegaan was naar de stad; en terwijl z'n hand Freddy's haren streelde, vroeg hij zich wel eens af, of het niet beter was geen moeder te hebben, dan een moeder, die haar kinderen in de steek liet, en goedvond, dat een zwarte huishoudster de baas speelde thuis en hem op alle manieren treiterde......

Sindsdien kende Freddy maar één verlangen: Max te mogen helpen en nu hij een voorgevoel had, dat deze zijn hulp kon nodig hebben, was zijn besluit genomen.

Nauwelijks was Roland weg, of hij kwam uit de struiken en meer kruipende dan lopend, sloop hij hem behoedzaam achterna.

Roland liep stevig door; al zijn weifelingen waren verdwenen, nu Max het als vanzelfsprekend beschouwd had, dat zijn vriend ook in deze omstandigheden eerst naar hem zou komen. Wat had hij toch zitten piekeren voor niks! Zo lang had hij naar een avontuur verlangd, en nu was er een avontuur, zo geweldig, als hij nooit had kunnen dromen!

Hij had er geen gedachte van, wat er allemaal gebeuren zou, maar er zou tenminste iets gebeuren! Zouden er geen spionnen bij te pas komen, die in t pikdonker in het vijandelijke kamp rondslopen? Zou er geen belegering bij te pas komen? Hij zou wel zorgen, dat hij alles meemaakte, wat er mee te maken viel, desnoods aan

beide partijen, maar in ieder geval samen met Max! Dat was

het enige, wat onherroepelijk bij hem vaststond, toen hij op het erf van A-Tsoi aankwam.

Hier kwamen ze vaak samen en genoten alle vrijheid om afspraakjes te maken, of om hun buit in veiligheid te brengen, als ze samen of met andere jongens op jacht of op rooftocht uit waren geweest. De eigenaar, een oude Chinees, bekommerde zich alleen om zijn winkel en liet zijn erf graag aan de jongens over; dezen hielden het net schoon genoeg, dat de politie geen aanmerking kon maken of boete opleggen; maar ze lieten genoeg struiken staan, om ongezien en ongestoord hun gang te kunnen gaan, en bij mogelijke overval in het aangrenzende kapoewérix) te kunnen verdwijnen. In de uiterste hoek van het erf stond een schuurtje, dat door de vroegere bewoners waarschijnlijk als washok gebruikt was, en door de jongens tegelijk

) Kapoewéri of boes-boesi: hoog opschietend kreupelhout.

Sluiten