Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen, hoorde hij het geheimzinnig bonsen weer in de keuken. Toen dit spelletje zich nog een paar keer herhaald had, werd de goede Chinees woedend Dat die vervloekte Javanen roofden en plunderden, was erg, maar dat ze hem voor de gek wilden houden, liep de spuigaten uit. Geen ogenblik kwam de gedachte bij hem op, dat het kwajongens konden zijn; al zou het beginnen te donderen, dan zou hij nog menen, dat de Javanen aan 't donderen waren! Maar hij zou ze leren!

Hij ging naar de bijkeuken, schoof zachtjes het grendeltje van het luik en hield dit met de linkerhand vast, in de andere hand zijn revolver geklemd. Max was juist van plan het spelletje te staken; ze hadden Omoe nou genoeg bang gemaakt. De laatste slag moest geweldig zijn: hij zwaaide zijn stok, het huis dreunde. Op hetzelfde ogenblik vloog het luik daarnaast open, een schot knalde en een woedende stem riep: „Daar! Ik zal jullie leren!"

De uitwerking was geweldig! In de spanning-stille avond was het schot tot ver in het land hoorbaar en deed allen opschrikken: Daar heb je het al. Een ontzettende angst maakte zich van Roland meester: Zou Max getroffen zijn? En zonder te denken aan het gevaar, dat hij liep, rende hij om het huis heen, en kwam juist op tijd, om zijn vriend te helpen.

Deze had zijn koelbloedigheid niet verloren, al had hij de kogel rakelings langs zijn hoofd voelen gaan. Elk ogenblik kon een tweede kogel beter raak zijn; hij besloot die niet af te wachten, en al was elk teken van leven, dat hij gaf, gevaarlijk, omdat het een nieuw schot in zijn richting kon uitlokken, hij waagde het er op.

„Je schiet goed, Omoe; je hebt er zeker één geraakt, en de anderen zijn weggelopen!"

A Tsoi was te verbaasd, om aan schieten te denken; hij knipte zijn flash-lightL), die hij klaar gelegd had, aan en richtte hem op Max, die handig zijn stok had weggewerkt en heel onschuldig den Chinees toeknikte: „Je schiet goed, Omoe!"

„Wie ben jij? Heb jij lawaai gemaakt?"

„Ik? Hoe kan dat nou? Ik ben één van de jongens, die je erf schoonmaken."

„Wat erf? Jij bent een Javaan!"

*) zaklantaarn.

Sluiten