Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertellen, hoe de Inspecteur van politie bij het publiek het Gezag neerhaalde.

Het verdwijnen van den Javaan werd druk besproken en op twee wijzen uitgelegd. De een vond het nu duidelijk, dat de man gelogen had en bang was voor de straf, die daarop volgen zou; de ander vond er juist een bevestiging in van zijn verraad, hij had zich zelfs in de politie-post niet veilig gevoeld voor de wraak der Javanen, die 's nachts zouden komen!

Toen Roland weer naar de afgesproken plaats terugging, was hij eigenlijk nog even wijs als te voren; het enige, waar hij zekerheid over bekomen had, was, dat alle gewone en buitengewone agenten van politie waren opgeroepen, maar niemand wist waarheen; noch bij de politiepost, noch bij het Commissariaat waren er meer, dan men er gewoonlijk zag.

Freddy, die kort na hem terugkwam, had meer nieuws. Op de landingssteiger had hij eerst niemand gezien, alles was naar het Plein. Maar in een donkere hoek, achter de grote loods, zagen zijn scherpe ogen het brandende puntje van een cigaret. Meteen sloeg hij de Gouverneurstraat in, die parallel loopt met de rivier, om door de Hernhutterstraat aan de waterkant uit te komen, een eindje voorbij de steiger. Hij kroop dwars de weg over, liet zich in de trens zakken en liep door de trens naar de steiger toe. Wolken muskieten ondernamen een heftige aanval op den brutalen indringer, maar de Indiaan lette er nauwelijks op; een ouroekoekoe-snekil) schuifelde tussen Zijn beenen door; z'n jachtinstinct had hem bijna er toe gebracht, het dier te vangen, maar nee, vooruit, hij mocht geen ogenblik verliezen. In 't voorbijgaan raapte hij nog een bananenblad op, dat hem juist goed van pas kwam. Bij de steiger gekomen, wierp hij zich plat op de bodem van de trens, die gelukkig droog stond, en sloop onder dekking van het blad, onhoorbaar tot de plek, waar hij het vuur van de cigaret gezien had. Hij hoorde een paar mannen met elkaar fluisteren; goddank, het waren geen Javanen! Eén stem herkende hij; dat was die agent, die hem twee keer een standje gegeven had, toen hij pas uit het bos gekomen was, en hem gezegd had, niet enkel met zijn lendendoekje over straat te lopen. Freddy glimlachte minachtend:

') ouroekoekoe: uil; ouroekoekoe-sneki: een in Suriname veel voorkomende giftige slang.

Sluiten