Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Max, die een echte lekkerbek was, maar vies van een kamer,

waar een hele boel zwarten al uren lang hadden zitten zingen en

Zweten, had een ander plan: samen zouden ze naar tante's huis gaan, eerst wat drinken, dan ging Freddy op verkenningstocht; hij zelf zou in huis blijven, terwijl Roland naar het dedde-hoso ging om zijn tante te spreken en wat lekkers mee te brengen voor Max en Freddy, als die terugkwam.

Met algemene stemmen werd dit plan aangenomen, maar het Indiaantje voegde er lachend aan toe: „Ik weet nu al, wat ik vinden ga, als ik terugkom!"

„Wat dan?"

„Max in diepe slaap en Ro aan 't eten en zingen! Maar dat hindert niet, ik zal jullie wel krijgen! En als Ro niet gauw opstaat van z'n smulpartij, begin ik te spoken!"

Max beweerde bij hoog en laag, dat hij vast niet zou slapen, terwijl Roland verontwaardigd vroeg: „Boy, waar zie je me voor aan?"

„Voor Roland!" antwoordde het Indiaantje rustig, maar zorgde meteen buiten het bereik van Rolands handen te komen.

't Slot was, dat ze alle drie toch even gingen loeren door de kieren van deur en luiken. Het vertrek was overvol; juist hief de voorzanger met vervaarlijke stem een nieuw liedje aan, dat door allen enthousiast werd overgenomen. De gezichten glommen van het zweet, de monden vertrokken zich, om maar zoveel mogelijk geluid door te laten; op de onmogelijkste plaatsen werd even gerust, om weer nieuwe adem op te doen voor de volgende uithaal.

Freddy keerde zich het eerst af: „Kom, laten we nou gaan!"

Max had er ook genoeg van gezien: „Man, twee karaffen met sopi») en een heel blad vol pinda-koekjes! Als Ro maar genoeg dragen kan!"

Deze had al meteen een bekende stem gehoord; om zeker te zijn* ging hij opzij van het huis en kon door een spleet tussen de oude planken nu ook de andere helft van het gezelschap zien; hij had zich niet bedrogen: z'n moeder was er ook bij! Zeker uitgenodigd door tante; die zat vlak naast haar. Vreemd, dat ze er niks van gezegd had! Of de uitnodiging was laat gekomen, toen hij en z'n broertjes alweer de straat op waren; en z'n moeder had zich geen tijd gegund, om te wachten, niet eens, om een boodschap bij de buren achter te laten.

') sopi: drank.

Sluiten