Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen gaf hij Ro een hand; „Ik hoop, dat alles goed afloopt en je nooit spijt zult hoeven te hebben van je vriendschap voor een Javaan!"

De jongens werden er verlegen van, maar het deed hun toch goed, door een man als Karbani zo over hun vriendschap te horen spreken.

Zijn ernstige woorden, bedoeld of niet-bedoeld, brachten hen het gewichtige van de toestand in herinnering.

Max begon er 't eerst over.

„Waar en wanneer houdt Natiman zijn vergadering?"

„Hij heeft hier geen vergadering te houden", antwoordde Karbani. „Ik heb de mensen tegen 12 uur bijeen geroepen, dan zal de beslissing genomen worden en", voegde hij erbij, toen hij in de donkere ogen van Max teleurstelling zag, „die beslissing zal voor het grootste deel van Max afhangen!"

„Maar waar wordt die vergadering gehouden?" vroeg Roland.

„Anders in ons eigen lokaal," antwoordde Karbani, „maar nu doen we het in de school. Max kan zich daar makkelijk verbergen en op het juiste ogenblik te voorschijn komen."

„Al die mensen in dat kleine schooltje?"

„Ze kunnen er in halve kringen omheen zitten op de speelplaats 1). Ik zal Natiman de ereplaats aanbieden, naast mij; in zijn trots neemt hij die zeker aan; Max dan kan ongemerkt nader sluipen, als Natiman de mensen ophitst en moet dan maar zelf uitmaken, wanneer hij „optreedt". Als alles goed gaat, zal het nog mooier worden dan de mooiste wajang 2). Je durft toch wel, boy?"

„Durven? Ik wil en dan vraag ik niet meer, of er durf voor nodig is! Laat Natiman honderd jaar worden, nooit zal hij vergeten, hoe Max Suratno zich gewroken heeft!"

Alles was nu afgesproken en de mandoer ging zich kleden voor de vergadering; hij wilde zo indrukwekkend mogelijk verschijnen voor zijn mannen, om scherp af te steken bij Natiman, die bij zulke gelegenheden zijn stadse kleren aantrok; hij scheen niet te begrijpen, welk een armoedige indruk zijn lange broek en sjovel jasje tussen de kleurige Javaanse kleding maakten.

Zonder moeilijkheid te maken, begaven de contractanten zich naar de school; de afwezigheid van Natiman begunstigde het rustige

') De meeste Surinaamse scholen zijn open scholen. *) Wajang: Javaans poppenspel.

Sluiten