Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Rolands hart was de blijdschap niet onvermengd gebleven; hij had met zijn vriend getriomfeerd en daar volop van genoten; maar hoe zouden de Creolen van Nickerie denken over de rol, die hij in deze geschiedenis gespeeld had? Hij kende zijn volk genoeg: op dankbaarheid hoefde hij helemaal niet te rekenen! Wekenlang zouden allen, ook de vreesachtigsten, opsnijden over wat ze gedaan zouden hebben, wanneer de vijand gekomen was; Ze zouden hem als een spelbreker, een soort verrader beschouwen.

Freddy dacht maar aan één ding: hoe Max te verdedigen tegen de doodsbedreiging van Natiman? Hij twijfelde geen ogenblik aan de ernst der bedreiging, noch aan de onmogelijkheid, om zijn vriend dag en nacht voldoende te bewaken. Reeds begon er een plannetje in zijn hoofd op te komen, toen Karbani hen alle drie riep.

Heel gewichtig gingen ze tussen de mannen in zitten. Max zag tot zijn verbazing, dat de oude Javaan, in wiens huis ze gegeten hadden, zich vlak naast hem neerzette met een revolver in zijn hand.

Hij wilde Karbani bedanken voor zijn goede hulp, maar deze onderbrak hem terstond.

„Ik geloof niet, dat ik je goed geholpen heb: ik had je honderdmaal beter naar huis kunnen sturen. Nu ben je in groot levensgevaar!"

Max lachte: „Natiman? Laat hem maar komen, 'k ben niet bang voor hem!"

„Of je bang bent of niet, een jongen is nu eenmaal niet opgewassen tegen een man, en zeker niet tegen een Javaan, die wraak gezworen heeft!"

„En vanavond dan?"

„Wat de ene keer lukt, kan een andere keer mislukken! Hebben jullie daar niet een mooi spreekwoord voor?" vroeg hij aan Roland, wiens medewerking hij nodig had, om Max te overtuigen van het gevaar, waarin deze verkeerde.

„Wan jari foe sabakoe, wan jari foe tjotjó!" *) antwoordde Roland; „hadden ze die lelijke vent maar neergeschoten!"

„Dat gaat zo maar niet," mengde zich nu een der Javanen in 't gesprek; „je kunt iemand om een enkele bedreiging niet neerschieten!'

„En ik laat me door een enkele bedreiging niet bang maken," hield Max koppig vol.

*) Letterlijk: „Eén jaar voor de sabakoe ('n watervogel), één jaar voor de tjotjo (landvogeltje)".

Sluiten