Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou de Inspecteur minder gerust geweest zijn over zijn ontsnapping!

Op het erf van Monsanto vond hij alles in voorbereiding tot de afvaart van de boot. Mannen liepen op en neer naar de steiger — Monsanto had zijn eigen steiger — met blikken rijst, zout vlees en andere levensmiddelen, om de voorraad in het magazijn van Matapi aan te vullen. Vrouwen brachten pakjes, om mee te geven voor hun echtgenoten of grote jongens, die in het bos waren; anderen waren enkel maar gekomen, om afscheid te nemen van de bleeders, die meegingen, 't Waren er niet veel, de zaken gingen slecht.

De komst van den Inspecteur wekte enige bevreemding; boodschappen en stukken voor de politiepost van Kaboeri werden anders gewoon door een agent gebracht. Heel gewichtig liep hij over het erf heen naar het privé-kantoor van Monsanto, waar hij ook den motorist van de boot aantrof.

Zijn verzoek, om drie jongens — over één zou hij aanstonds nog wel van het Commissariaat opgebeld worden — met de boot mee te nemen en te Washabo af te zetten, werd natuurlijk onmiddellijk ingewilligd. Er was plaats genoeg in de „Carolina" en de grootste balata-handelaar van Nickerie had meer dan één reden, om de politie een dienst te bewijzen! Nadrukkelijk gaf Monsanto zijn motorist opdracht, om de jongens mee te nemen en onderweg goed voor hen te zorgen. Wilden ze bij een volgende reis terug, dan moest hij hen weer kosteloos meenemen.

Van Monsanto spoedde de Inspecteur zich naar het Commissariaat, waar hij zowel den Commissaris als Suratno aandachtig luisterend vond naar het verhaal der beide Javanen.

Suratno maakte aanvankelijk bezwaren, maar Commissaris en Inspecteur overtuigden hem, dat het voor de rust in het district beter was, als ze Natiman niet achtervolgden voor zijn overval op de jongens.

„Maar hij blijft toch opgesloten tot morgenochtend?" vroeg de bezorgde vader.

„Natuurlijk", antwoordde de Inspecteur, die het niet nodig vond te zeggen, dat Natiman ontsnapt was, uit het kamertje vlak naast hem.

De Commissaris, even verheugd over de goede afloop als de Inspecteur, was het met dezen eens, dat de verschillende wachtposten konden worden opgeheven.

Sluiten