Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de politie overgeleverd hebben! Hij zou goed voor de jongens zorgen, daar konden ze van op aan!

Ondertussen voer de Carolina met het laatste val-water de Nickerie af. Maynard koos expres dit uur van afvaart; als ze dan de Punt óm waren en de Corantijn opgingen, hadden ze zolang mogelijk de vloed mee. Vooral na de grote regentijd, als er zoveel water van boven kwam, kon dat wel een paar uur schelen! De Carolina was toch al niet een van de vlugste barkassen; was meer gebouwd, om de zware roeibooten te slepen, die de bleeders boven nodig hadden. Bij het omvaren van de Punt, waar het lelijk spoken kon, kwam sterkte en zee-waardigheid meer van pas dan snelheid.

Eenmaal het stadje voorbij, belde Maynard zijn bootsman, om het stuur, dat helemaal vooraan zat, over te nemen.

„Hallo, Karei, doe ook 'ns wat voor de kost! Ik ga eens kijken, hoe m'n passagiers hèt maken."

„Die jongens? Als ik jou was, zou ik ze maar vóór in de kajuit laten, dan kunnen ze eerst 'ns een paar uur slapen: dat schijnen ze alle drie hard nodig te hebben.".

„Dan moet er één in 'n hangmat; in de kajuit kunnen er maar twee op de banken."

„Ze hebben drie hangmatten bij zich. Snap jij, wat dat hele zaakje betekent?"

„Nog niet; ik wou ze eerst wat te eten geven, dan laten slapen; morgen komen ze wel los!"

,,'t Was op dien jongen van Suratno gemunt, dus zal het wel een Javaan zijn geweest."

„Enfin, morgen zullen we wel horen."

Met deze woorden stapte Maynard over het bankje van den stuurman heen de kajuit in. Een paar pakjes die op de banken lagen, borg hij in de kasten daaronder en kroop langs de machinekamer naar het ruime achtergedeelte van het schip. In 't voorbijgaan gaf hij Siegfried, den motorist-leerling, die onbezorgd over de rand van de boot leunde, een standje.

„Zou je niet fijn in de kajuit gaan zitten, luilak! Let toch op je " machine."

„Ja, baas, maar sinds u ze het laatst hebt gerepareerd, loopt ze zo goed, dat je er niet meer naar hoeft te kijken!"

Maynard moest lachen of hij wilde of niet.

.

Sluiten