Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keiaars nog eens bespieden en dan meteen het hout overbrengen.

,,'t Is maar goed", constateert Roland, „we hadden Max vast niet wakker gekregen, of zo'n lawaai moeten maken, dat ze 't in Nickerie konden horen."

„Nou, dat zou jou anders best toevertrouwd zijn," antwoordt Max, waarop de twee Indianen beginnen te lachen.

Vooral dat lachen prikkelt Roland, om te laten zien, dat hij nog wel wat anders kan dan lawaai maken; hij doet een verwoede aanval op Max en er ontstaat een hevige worsteling, die onbeslist blijft. Ro is sterker dan zijn vriend, maar verspilt te veel kracht door zijn onbesuisdheid: de Javaan maakt daar handig gebruik van en heeft bovendien het voordeel van zijn zwaarder gewicht. Als ze eindelijk elkaar los laten en hijgend op de grond blijven liggen, zitten beide Indianen hen spottend aan te kijken: wat een moeite voor niks! Ro maakt een tjoeriJ) en zegt: „Jullie zijn te sloom en te lui, om te worstelen." Geen enkele Creoolse jongen zou dat verdragen; de Indiaan voelt de kracht der tjoeri schijnbaar niet en vindt het ook geen schande, dat hij te sloom is om te vechten.

Doch als Roland doorgaat: „Kom hier, dan zal ik je in stukken breken!" zegt Cornelis: „Ga je gang, als je me krijgen kunt!" Ro loopt op hem toe en pas, als hij zich bukt, om hem te pakken, werpt Cornelis zich languit op de grond, kruipt weg en loopt het bos in.

Ro hem achterna, maar de Indiaan is hem te vlug af; in het reeds donkere bos is Ro hem spoedig uit het oog verloren. Hij geeft het op en keert terug. Wat is dat nou? Hij is toch dit paadje afgekomen? Dus als-ie dat paadje terug gaat, moet-ie toch bij de hutten uitkomen ? Zóver is-ie toch niet gelopen, hij had er lang moeten zijn! Hij begint opnieuw hard te lopen, maar ziet of hoort niets, wat op hutten of jongens lijkt. Hij staat stil en luistert, aan welke kant hij de rivier hoort, maar hoort aan geen enkele kant iets. Verdwaald? Zo vlak bij het kamp? Als-ie hard roept, moeten ze 'm zeker horen en terugschreeuwen. Nee, niet schreeuwen; misschien zitten ze vlakbij en Zullen ze hem uitlachen, als-ie door te schreeuwen bekent verdwaald te zijn; eerst nog 'ns proberen.

Maar hoe hij loopt, geen hutten te zien. Nou begint-ie toch bang te worden en wil juist roepen, als-ie vlak naast zich onder de struiken

') Tjoeri: 'n bepaald, sterk smakken met de tong, waardoor de Creolen heel vaak hun minachting te kennen geven.

Sluiten