Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kun je ze meteen kapot slaan, als het vlot zou zinken, anders trekt het jullie korjaal ook mee!"

't Was geen erg bemoedigende raad; de jongens lachten er mee: „Nee, als we zinken, dan allemaal samen!" Maar ondertussen dééd Ro het toch. Hij genoot: dat was nog 'ns een fijn avontuur! Wat zouen die kerels op hun neus kijken, als ze hun buit kwamen halen en alles was weg!

Diep ademend haalde hij zijn parel krachtig door het water; al was de tegenstroom tienmaal sterker, dan zou hij er nog wel tegen in gaan! Met opzet keek hij niet naar de oever, die slechts heel langzaam voorbijschoof, maar naar het water, dat tamelijk vlug langs de korjaal stroomde. Hij wist wel, dat dit zelfbedrog was en Freddy had hem al zo dikwijls gezegd: Om te weten, hoe hard je vooruit gaat, moet je naar een vast punt op de oever kijken en niet naar het stromende water; dat bedriegt je! Nou goed, laat die nuchtere Indianen dan maar naar vaste punten kijken, hij keek tienmaal liever naar het water, dan was het net, of je vooruit vloog!

Pas veel later zou Roland leren, dat een mens bij het beoordelen van zichzelf toch meer heeft aan vaste punten, dan aan wat immer op en neer gaat......

Midden op de rivier vroeg Max opeens: „Heeft een van jullie vanmiddag de Carolina horen voorbijkomen?"

't Bleek, dat alleen Freddy wat gehoord had, maar omdat ze toch geen boodschap hadden mee te geven, had hij hen niet eens wakker gemaakt en de barkas rustig laten voorbijgaan.

„Nou," meende Max, „ik denk, dat ze ons morgen nog niet wakker krijgen, al komen er tien barkassen langs!"

„Jij slaapkop!" schold Ro, „zit je al weer over slapen te praten! Trek op! Halen!"

Pats, daar kreeg hij van Max een hele plas water op z'n hoofd; natuurlijk liet hij zich niet onbetuigd, maar nauwelijks had hij z'n vriend op een dubbele hoeveelheid water getrakteerd, of ze zagen allebei de gevolgen van hun onbezonnenheid in.

Nu het vlot niet meer vooruitgesleept werd tegen stroom in, kon Cornelis het onmogelijk in de goede koers houden en dreef het met de stroom mee, het kleine korjaaltje, dat Freddy alleen niet houden kon, met zich mee slepend. Cornelis deed nog een wanhopige poging, maar zijn parel, die op zulk een krachtproef niet berekend was, brak

Sluiten