Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Waarom zou die het niet goed vinden? De korjaal zal wel groot genoeg zijn en het bos is zeker groot genoeg!"

„Jawel," viel Cornelis in, „maar we zullen in het bos niet zo hard opschieten, als jullie er bij zijn."

„Waarom niet?"

„Jullie zijn het bos-lopen zo niet gewend."

„Vraag maar aan Freddy, of wij niet gewend zijn."

„Dat wel", viel Freddy in, „maar 't scheelt toch wel, of je in het kapoeweri loopt of in 't bos, en vooral, of je dat zo'n enkele dag doet of dagen achtereen. Nee, Cornelis heeft gelijk, 't zal wat langer duren, maar dat zal oom wel goedvinden."

„Hoe gaan we elke dag voor vijf man eten vinden?" vroeg Max aarzelend; zou Roland er niet om beginnen te lachen? Maar in plaats van te lachen, keek deze ineens heel bezorgd; daar had hij nog niet aan gedacht. Cornelis vond dat geen moeilijkheid. „Als wij voor een hele tijd uitgaan, nemen we een paar manden met cassavebroden mee en eten verder alles, wat we onderweg vangen of schieten."

„Ja, maar, we kunnen toch niet dagen lang jullie cassave-broden opeten?"

„Waarom niet? Als moeder met nog 'n paar andere vrouwen morgen aan 't bakken gaat, kunnen we overmogen genoeg meenemen."

Max begreep de moeilijkheid van zijn vriend. „Hindert niks, Ro, we hoeven niet alles te krijgen, we kunnen gewoon kopen en betalen; vader heeft toch geld meegegeven!"

Dat was 'n uitkomst! Zo hoefden ze ook niet eens bezorgd te zijn, hoe ze van Wayambo naar de stad zouden komen; Freddy kon hen in de korjaal wegbrengen tot het eindstation van de koloniale rivierdienst. Ze hadden geen flauw begrip, waar dat ergens was, maar ergens zou toch wel een plaats zijn, zoals hier Appollo; vandaar konden ze dan met de barkas naar de stad; ze hadden toch geld! Hoeveel ze hadden, wisten ze niet eens; Max had de enveloppe van Maynard aangenomen, in een trommel gedaan en er verder niet meer aan gedacht. Evenmin wisten ze, hoeveel de reis per barkas zou kosten, maar dat kwam later wel! Nu begon voor beiden de reis hoe langer hoe meer aantrekkelijk te worden en was Max al bijna even opgewonden als zijn vriend.

Freddy bleef kalm, maar ze konden 't hem aanzien, hoe gelukkig

Sluiten