Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al van andere mensen gelden, van hen niet; zij zouden vrienden blijven

De jonge Arowak ving hun blik op en er klonk niets jongensachtigs meer in zijn stem, toen hij, recht in de melancholieke ogen van den Javaan kijkend, sprak: „Meester zegt: Juist, dat het leven altijd weer scheiding brengt tussen kinderen, en dat die scheiding altijd weer pijn doet, is een bewijs, dat er nog een ander leven is, waar we weer kind worden en waar geen scheiden meer zal zijn!"

Dan, als schaamde hij zich, nam hij haastig afscheid en verdween in 't donker, de jongens in een ernstige stemming achterlatend.

Freddy dacht aan het naderend afscheid, als hij in de Wayombo zou achterblijven en zijn twee vrienden naar de stad doorgingen. Zou hij hen nog ooit terugzien?

Zijn neef was eerst wat kregelig geworden: die Arowakken altijd met hun sombere dromerijen! 't Was goed, dat ze van Washabo weggingen! Toch betrapte hij zich op het verlangen, hier nog eens terug te komen en nog meer te horen van dat leven, waar geen scheiding meer was. Kon dat waar zijn?

Max vroeg zich af, of dat ook zou gelden voor ouders en kinderen. En zolang er scheiding zou wezen, moest hij dan van zijn vader of van zijn moeder gescheiden blijven?

Roland staarde over het water en dacht aan Natiman, zonder enige bitterheid of leedvermaak. Hij kon het maar niet geloven, dat Natiman op weg was, om Max en ook misschien hemzelf te vermoorden. Wie dacht op een avond als deze aan moorden? Zou hij onderweg niet tot andere gedachten komen? En als hij hen op Washabo niet meer vond? Door het bos zou hij hen niet durven volgen, maar hij Zou horen, dat ze naar de stad waren gegaan; hij zou zich makkelijk aan boord kunnen verstoppen. En zou hij hen dan in de stad ontmoeten en hen doodsteken? Zelfs bij die gedachte voelde Roland nog medelijden met den door zijn wraakzucht verblinden Javaan. Hij wist, waar Natiman vroeger geweest was, hoe blanken hem hadden opgenomen en later weer aan z'n lot overgelaten. Zou hij bedroefd of kwaad zijn geweest, toen het schip wegvoer en hij alleen op de steiger

achterbleef?......

De rustige stem van Prince maakte een einde aan al hun dromerijen. „Zouden jullie niet gaan slapen, om morgenochtend fris te zijn?

Sluiten