Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ting-ting ging de bel naar de machinekamer en de motor werkte weer op volle kracht.

„Bereid je er maar op voor, dat het nog wel 'ns een keer meer zal gebeuren, eer we in de stad zijn! We gaan nu meer bootjes ontmoeten; we zijn al bij de Leidingen."

„Leidingen? Wat zijn dat?" vroeg Roland.

„Wat je daar langs de kant ziet; de brede sloten, die in het kanaal uitkomen, noemen ze Leidingen! de stukken grond daartussen zijn verhuurd; meestal aan één man, die ze weer bij gedeelten verhuurt aan anderen."

„En loopt er aan het andere eind van die grondjes een weg? Hoe heet die weg dan? Daar heb ik nooit van gehoord!" zei Max.

„Dat komt uit", lachte de dokter, „er is ook geen weg; tenminste nog niet, maar ze gaan er wel een aanleggen."

„Maar als je nou iemand hebben moet, hier langs het kanaal, hoe ga je zo iemand vinden? Dat is toch hopeloos zoeken?" meende Roland.

„Welnee, juist niet; elke leiding heeft zijn nummer en dat nummer ...... kijk daar heb je precies zo'n bord; zie je, dat is Leiding 20;

net zoals ze in de stad en in Nickerie huisnummers hebben, hebben Ze hier Leiding-nummers; alleen maar een eind verder van elkaar af."

,,'k Heb in Nickerie nog nooit naar een huisnummer gekeken; 'k Zou niet eens weten, of wij zelf er wel een hebben."

„Omdat je straten en huizen van buiten kent; ik denk, dat de mensen, die hier wonen, ook niet op die nummers letten, maar voor vreemdelingen is het nodig. Veronderstel, jij wil me uitduiden, waar je woont in Nickerie, wat zou je dan zeggen? Waar woon je?"

Roland haalde zijn schouders op. „Tegenover de politiepost."

„Nou ja, dat 's toevallig. Neem nou b.v. Max; waar woont die?"

„Aan 't zoetwaterkanaal, vlak bij de brug."

„Nou ja, goed; maar de motorist, waar woont die?"

„Aan de waterkant, waar die grote amandelboom op het erf staat."

„En de bootsman?"

„Een paar huizen voorbij de grote manjaboom in de Gouverneurstraat."

De dokter begon zijn geduld te verliezen. „Nou ja, maar in die Gouverneurstraat zal toch ook wel iemand anders wonen, die niet

Sluiten