Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu moest het hoge woord er uit. „Ja, Ro, het spijt me heel erg, maar voor jou heb ik geen verrassing; in datzelfde telegram stond ook: Ro thuis komen. Ik denk, dat je moeder het toch niet stellen kan zonder jou en je broertjes zullen ook wel erg naar je verlangen."

Nee, dat was zeker geen verrassing! Max in de stad en Ro in Nickerie ! De twee vrienden gescheiden! En zo gauw al! Overmorgen ging de boot naar Nickerie; daarmee moest Roland weg en als de boot de volgende week naar de stad terugkwam, zouden Max' vader en zusjes en broertje meekomen. Toch nam Roland het niet zó zwaar op, als Mevrouw Suratno gevreesd had. Dat hij in Nickerie zonder zijn onafscheidelijken vriend zou zijn, drong nog niet helder tot hem door. Voor 't ogenblik voelde hij zich vreemd in de onbekende stad, in een onbekend huis, waarin Max natuurlijk voortdurend door zijn moeder in beslag genomen werd. Aan het bestaan van familie geloofde hij nu helemaal niet meer, anders had moeder daarvan wel iets gemeld. En werk? Nog vóór hij over werk zoeken gesproken had, had Max' moeder verteld, dat er in de stad zoveel werkeloosheid was, nog veel meer dan in de districten. En daar konden ze altijd nog aan een grondje komen, om te planten, en hadden tenminste wat te eten; maar dat ging hier in de stad helemaal niet! Roland had toen alle moed verloren, om het zelfs te proberen. En hij kon toch ook niet altijd hier bij Max in huis blijven!

Voor Max was het werkelijk een schaduwzijde aan zijn geluk; hij had er zich zoveel van voorgesteld, om Ro de stad en de hele omgeving te laten zien; kon daar nou allemaal niets van komen?

„Man, wat kunnen we nou in één dag doen?"

„Niets," antwoordde Roland beslist, „en we moeten niets doen ook! We hebben voorlopig genoeg gezien en jij blijft rustig bij je moeder thuis."

Mevrouw Suratno was het met Roland eens. „Na zulk een reis moeten jullie hoognodig een tijd rusten; jullie zien er allebei vermoeid uit. Ro kan beter volgend jaar in de droge tijd 1) hier komen, dan kan je alles op je gemak doen. Wat heb je er nou aan, overal heen te vliegen en nog niets goed te zien?"

Max moest toegeven. „Maar dan vast en zeker komen, Ro! Dan

') Droge tijd: ongeveer van half Augustus tot half November; de uitdrukking „droge tijd" wordt vaak gebruikt voor vacantie, die in October valt.

Sluiten