Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had; zijn moeder en broertjes waren natuurlijk ook naar de boot, om mijnheer Suratno en zijn kinderen gedag te zeggen; ze zouden er hem ook wel verwachten.

Maar hij ging op het houten trapje voor het huis zitten en bedacht eensklaps, dat hij daar ook gezeten had, toen Winny en Chally waren komen aanstormen met het bericht over Waterlo.

Wat was dat nog maar kort geleden en wat was er veel gebeurd in die tijd! En nu? Freddy in Wayombo, Max in de stad en hij hier in Nickerie

Stil zat Roland voor zich uit te staren naar de violette schemerlucht en toen zijn ogen vochtig werden, wist hij niet, of dat wel enkel van het staren kwam......

Sluiten