Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Hahahaü Hoor jullie dat? Wat die kleermaker al niet durft te zeggen! Dat beest van jou neem ik tusschen mijn beenen en binnen vijf minuten geeft hij den geest!

— Of hij werpt U binnen één minuut af. Willen we nu nog eens wedden?

— Tien dollar!!! riep Buttler, die haast geen cent meer bezat.

— Ik ook! zei Sam.

— Dat hij mij er niet afkrijgt.

— Dat hij het wel doet!

— Allright, tien dollar.

Weer leende Buttler het van zijn makkers en gaf het geld met tegenzin aan Dick Stone.

Buttler nam het dier bij den teugel en het ging gewillig mee.

— Dus binnea één minuut tegen den grond en anders is het geld van mij?

— Yes.

— Hahahaü!

— Mag ik met hem praten? vroeg Sam nu.

— Praten? Ga je gang hoor, zooveel je wilt; al fluit en zing je tegen hem.

Er waren nu groepen gevormd en de eene groep was de kleinste, n.1. die van Sam, want daar stonden alleen Dick en Will.

De anderen stonden aan den anderen kant van den ezel en Buttler sloeg zijn been alvast over het dier heen. Nu zat hij in den zadel, want Mary liet het zich gemoedelijk welgevallen.

Sam liep nu op het dier toe, dat als uit hout gesneden, daar bleef staan en fluisterde het toe:

— Je moet hem afbokken, lieve Bokke-Mary.

Onmiddellijk maakte de muilezel een verschrikkelijk hoogen

kattesprong en spande en strekte zijn lichaam snel achter elkaar en kwam tegelijk met zijn berijder op den grond aan. Deze zat echter lang niet meer op den ezel, maar ernaast op den grond en met een zeer pijnlijk gezicht zijn zitvlak te bewrijven.

Zijn mannen joelden, omdat hij zich door een ezel had laten verrassen en hij sprong woest overeind:

— Dat is een duivelsbeest! Zóó staat het als een blok en zóó springt me die idioot een meter hoog de lucht in.

— Dan was ik maar liever luchtschipper geworden; dat ruiterschap is me geen cent waard; het geld is echter voor mij! zei Sam en hij stopte het snel in zijn zak.

— Verduiveld nog toe! Heb ik het goed verstaan? Zei je niet tegen dat beest, dat hij mij moest afbokken?

— Yes.

— Maar dat is geen werk!

— Dat is het wel! U hebt zelf gezegd, dat ik met hem mocht

Sluiten