Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Natuurlijk wel, het was een ongelooflijk toeval.

— En dat ezeltjerijden zeker ook?

— Allicht! Dat beest kent twee kunstjes, meer niet; het is natuurlijk een oud circusdier, dat die kleermaker heeft opgekocht en dat nu zijn kunstjes ten beste geeft. Geef op het geld.

De waard gaf het hem en hij beklom» nu voor de derde maal het muildier, terwijl Sam zei:

— Driemaal is scheepsrecht, dit is de laatste keer.

— Goed, maar ditmaal haal ik het geld weer terug dat ik verloren heb.

Hy zat boven op Mary, toen Sam kwam aanloopen en tegen het dier zei:

— Afrollen! Mary!!!

Onmiddellijk nadat dit gezegd was deed de ezel wat hem bevolen was.

Buttler zat met kort aangehaalde teugels te wachten, klaar om bij zoowel afschuren als bij afschudden op zijn qui vive te zijn De zei echter het zich oogenblikkelijk nadat zijn baas het hem gezegd had, op den grond vallen en met vier pooten tegelijk in de hoogte slaande, rolde hij over den grond, van de eene zijde op de ander en terug.

Nauwelijks voelde hij, dat de beenen, die hem omknelden, losgelaten hadden, of hij veerde overeind en stond voor zijn baas, alsof er niets gebeurd was.

Buttler echter lag met half gekraakte ribben op den grond en kon slechts met moeite opstaan.

Eindelijk stond hij als een gebroken man op en betastte al zijn leden met een pijnlijk vertrokken gezicht en men kon het hem aanzien, dat hij niet voor een vierde maal over den grond wilde rollen.

— Nog een keertje, Mr. Buttler? vroeg Sam zoetsappig.

— Krijg de.... en toen zei hij een erg leelijk woord.

—- Och kom, waarom bent U nu boos?

— Loop naar den duivel!

— Neen, daarheen niet, maar wel naar Prescot.

— Wanneer?

—■ Morgen.

— Zoo, en waar zijn jullie dan vannacht?

— Hier in dezen herberg.

— Hier valt niet veel te eten, want er is niets in huis.

— Dat is heel erg jammer, want we hebben reuzen honger.

Sam zei dat, hoewel hij nog genoeg gedroogd vleesch voor

een week in zijn zadeltasch had.

— Dan weet ik nog maar één oplossing voor jullie, n.1. dat je met ons meeëet.

— Als dat kan, dan graag.

— Goed.

— Hoe laat eet U?

— Zoodra het vleesch aankomt. Ik zal jullie wel waarschu-

Sluiten