Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wen.

Nu gingen de mannen weer uit elkaar en naar binnen.

Weer aan hun tafeltje gekomen bespraken de drie van het „Klaverblad", die zoo prachtig voor kleermakers gehouden werden, een en ander en geen van hen wilde gelooven, dat het vleesch echt gekocht zou worden.

— Ze zullen het wel bij die stoet reizigers gaan halen, die daar aankomt, zei Dick en inderdaad kwam in de verte de karavaan aan.

Met vier ossen bespannen wagens, vier in getal, kwamen nu den weg afzakken. Ervoor reden twee jonge mannen te paard en heelemaal achteraan reed een man, die echter een heel eind achter was geraakt.

Een zeer goed gewapend ouder ruiter reed vooraan, dat was de scout. In de huifkarren zaten vrouwen, die nieuwsgierig door de gordijntjes keken.

De scout was natuurlijk van plan geweest hier stil te houden, want hij kwam regelrecht op het café af, maar toen hij voor de deur aankwam en de twaalf Finders zag zitten, betrok zijn gezicht en hij reed rustig door.

— Vervloekt, er komt vanavond niets meer van vleesch eten, mompelde een der Finders.

— Ga toch door, denk je nou, dat ze ver weg gaan? Die ossen waren immers veel te moe. Neen, vanavond hebben we heerlijk versch vleesch.

— Dan gaat hij zeker door naar het einde van de dorpsstraat, daar is tenminste gras in overvloed.

De mannen gingen nu weer wat met elkaar zitten praten en Buttler zei tegen den waard:

— Weet je hoe we dat voor elkaar brengen, om het geld weer terug te krijgen?

— Nou?

— Eenvoudig dronken voeren.

— Hoe?

— Laten drinken tot ze tipsy zijn.

— Maar ze lusten geen snaps.

— Heb je geen wijn?

— Nog één vat.

— Geef op.

— Is veel te duur.

— Ga weg, we verdienen er twee duizend dollar mee.

— Goed, maar dan ik de helft ervan.

— Die zal je hebben.

Nu kwam een zeer zonderling iemand het café binnen en ieder keek zijn kant uit. Hij was lang en mager en had een wijden jas aan; een grooten hoed op en... . iets vreemds voor het Westen.... een degen opzij.

— Daar heb je die gek, die achter den stoet reed.

De z.g. gek kwam het groepje mannen tegemoet en vroeg .allerbeminnelijkst:

Sluiten