Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Dat weet ik

— Nou en toen hij getuige was van een gevecht van een naburige stam met een gezelschap blanken, waarbij zoowat alle blanken gedood werden, heeft hij een klein meisje, dat even verderop gevlucht was, weten te redden en dat werd door hem naar zijn eigen stam gebracht

— Een toen??

— Toen hebben die twee elkaar leeren kennen en liefhebben en zij is de vrouw van het opperhoofd geworden.

— Ja, zoover weet ik het ook, maar ik bedoel, wat gebeurde er verder?

— Toen is die vrouw begonnen haar man les te geven in allerlei, wat zij als blank meisje geleerd had en haar man bleek een ijverig leerling. Het volk ging door de toenemende ontwikkeling van het opperhoofd sterk vooruit en de vrouw opende een school, waar de kinderen van den stam een goede opleiding genoten. Nadat zij echter een kind hadden gekregen, waren ze overtuigd, dat zij het kind een uitstekende opvoeding moesten geven, want wanneer een hoofdman zijn volk groot wil maken, moet hij werkelijk heel wat in zijn mars hebben. Daarom hebben zij besloten, mede door de voorspraak van den grooten prairieman, Old Shatterhand, die ten dien tijde bij hem woonde, hem naar Duitschland te zenden, om daar het vak van houtvester te leeren.

En nu is hij dan klaar met zijn studie en is op weg naar huis. Het land, waar zijn vader regeert is nu door de regeering aangewezen als eigendom, dus niet als reservaat. Nu is hij bestemd om een groot hoofdman te worden.

— Ja. Maar hoe komen al die menschen zoo tezamen, terwijl ze toch eigenlijk geen familie van elkaar zijn?

— Dat zit zoo. Juist op het oogenblik, dat ik door HobbleFrank naar Amerika werd verwezen, om helden te zoeken, kwam dien brief van dien oom en tevens ook het bericht, dat Schi-So naar zijn vaderland terug zou gaan. Toen viel het me natuurlijk niet moeilijk, om in het dorp eenige vermogende menschen op te warmen voor die Amerikaansche reis, zoodat we tenslotte een heel gezelschap hebben bij elkaar gekregen.

— Dus, als ik het goed begrijpen kan, bent u degeen, die hen allemaal verleid heeft?

— Van verleiden is geen sprake, want wanneer zij niet hadden willen gaan, dan hadden ze thuis moeten blijven.

— Maar wanneer zij geld hebben, dan behoeven ze toch niet nog meer te gaan zoeken in een land, dat ze nog heelemaal niet kennen.

— Neen, die Schmidt, Strauch en Uhlmann hebben geen van allen geld, maar die Mevrouw Ebersbach heeft genoeg voor allemaal. Zij mag hen graag en betaalt alles, wat er betaald moet worden. Van Wolf zal zij het waarschijnlijk wel terugkrijgen, maar die anderen hebben geen enkele cent op de geheele wereld.

— Aha, nu begrijp ik wel een beetje, waarom niemand die

Sluiten