Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

? DERDE HOOFDSTUK.

DE PETROLEUM-KONING.

Aan de oevers van de Rio San Carlos, een zijriviertje van den Rio Gila, staat een rancho, die men naar den vorigen eigenaar FORNERIS RANCHO noemt.

Bij die rancho behoorde een zeer uitgestrekt gebied, weiland, tenminste dat gedeelte, dat aan de rivier grensde. Het eigenlijke huis was niet zoo groot, maar zeer sterk en heelemaal van steenen gebouwd. Er omheen stond een dubbele manshooge muur, waarin overal op geregelde afstanden van elkaar schietgaten in waren; een zeer verstandige manier om een beetje veilig te kunnen wonen in dezen wildernis, waar onophoudelijk vijandig gezinde Indianen trachtteti den blanken indringer te verjagen en zoo mogelijk, te vermoorden.

De binnenplaats was groot genoeg om de geheele veestapel in te kunnen binnendrijven. Nu was het de beste tijd van het jaar en de heele dierentroep weidde buiten. Het waren er niet veel. Een paar dozijn paarden liepen er en een heele massa runderen, die allen door een viertal bedienden werden bewaakt. Het was nu vredestijd, dus viel er niet zoo veel te bewaken, en de bedienden legden dan ook rustig een kaartje met elkaar.

Juist kwam de tegenwoordige eigenaar, de ranchero, naar buiten om een luchtje te scheppen, toen hij iets aan den horizon meende te zien. Hij overschaduwde zijn oogen met zijn rechterhand en riep toen uit:

— Hallo, Boy, zet eens gauw wat brandy-flesschen klaar! Daar komt er eentje aan, die je nog wel eens onder tafel zult zien.

— Wie is het dan?

De vader had het tegen zijn zoon geroepen en deze verscheen, nu aan het venster.

— De petroleum-koning.

— Is hij alleen?

— Nee.

— Wie is er dan nog meer bij?

— Nog twee ruiters en een pakpaard.

— Als die twee knapen net zoo zwelgen als hij, dan mag ik wel een vat aanslaan.

Hij zette een viertal flesschen neer op een groot blok steen, dat in den tuin lag en als tafel dienst deed. Er omheen lagen een aantal kleinere steenen, die voor stoelen doorgingen.

Nadat de zoon ook nog eenige glazen neergezet had, ging hij bij zijn vader staan om de gasten af te wachten. Deze kwamen

Sluiten