Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu steeds nader en de vader kon nu ook de andere gezichten beter onderscheiden.

— Hoe is dat nu mogelijk!

— Wat is er?

— Dat is hij, ja. Hoe komt die man nu hier?

— Wie?

— Mr. Rollins uit Brownsville.

— Die bankier soms, waarmee U onlangs uitstaande hebt gehad?

— Ja, hij is het werkelijk; ik ben erg nieuwsgierig, wat hij hier in Arizona zoeken moet.

De reizigers hadden nu deze oever bereikt en draafden op de rancho toe.

De een riep al van verre:

— Goeie morgen, Forner! Is er nog wat onder de kurk voor drie mannen die versmachten van den dorst?

Hij was een lange, magere kerel met een zeer scherp zonverbrand gezicht, goed gewapend en goed bereden. Hij scheen echter niet erg bij het pak te passen, dat hij aan had en dat nogal erg deftig was.

De tweede ruiter was een heel wat gedistingeerder heer en ook ouder. Naar zijn uiterlijk te oordeelen hoorde die man hier niet in de wildernis thuis.

De derde was een flinke kerel, blond, en al zag men wel dadelijk aan hem, dat hij geen prairiejager was, toch leek hij wel een goed ruiter te zijn.

— Nog wel meer dan één slok! antwoordde Forner.

Nu waren de heeren zoo dichtbij, dat zij afstapten en de rest te voet deden.

— Welkom, mijne heeren, kom binnen en laat het U smaken.

De oudere heer, die nogal erg zweette, hield zijn oogen op

den ranchero gevestigd en zei eindelijk:

— Wij hebben elkaar al eens meer ontmoet, meen ik.

— Dat zou ïk denken, meneer Rollins!

— Ja, dat was in Brownsville, geloof ik.

— Dat weet ik nog wel zeker.

— Zoo, ja; dit is mijn boekhouder, Mr. Baumgarten.

Er werden handjes gedrukt, zooals dat dan altijd gaat bij een kennismaking en de heeren gingen om de tafel zitten.

— Waar kan het zijn, dat ik U dan gezien heb? vroeg nu Rollins weer.

— Well, ik had mijn spaargelden bij U staan en haalde die op, omdat ik naar Arizona vertrok. Het was echter niet zoo'n groot bedrag, dat U zich mij nog zoudt kunnen herinneren. Maar kom, we zullen het ons even danig laten smaken.

Maar wie er dronken, niet de beide nieuwe gasten; de oude heer dronk veel water in zijn brandy en de jonge man dronk slechts water.

De lange, die de Petroleum-koning genoemd werd, was Mr. Grinley.

De Petroleumhoning 5*

Sluiten