Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeilen niet voorzichtig genoeg zijn, zooals U wel zult weten.

— Dat weet ik zeer zeker, maar zie ik er dan uit als iemand, dien men geen vertrouwen zou kunnen schenken?

— Dat wil ik niet beweren, als ik me niet vergis, hihihi. Maar waarom wilt U zoo graag met mij meerijden?

— Omdat het veiliger is.

— Neen, want U wist immers niet, dat ik hier zou komen en dus was U anders ook wel alleen met hen gegaan. Bovendien wil men een vindplaats van olie steeds zoo goed mogelijk geheim houden, dus weet ik niet, waarom U mij dit vertelt.

— Ik weet, dat men Sam Hawkens al zijn geheimen kan vertellen.

— Dat is wel zoo.

— En nu zijn de roodhuiden juist zoo onrustig geworden, zoodat het gevaarlijker is dan toen we hierheen gingen. Bovendien wil ik U nog wel het een en ander er over vertellen, die bankier wantrouwt mij namelijk.

— Maar dat zal hij toch wel niet zonder reden doen?

— Hij denkt, dat ik hem iets heb voorgelogen en dat zijn leven nu gevaar loopt.

— Maar waarom denkt hij, dat U hem iets hebt voorgelogen?

— Hij gelooft niet, dat er aan den Chelly-arm olie gevonden kan worden.

— Dat kan ik hem niet kwalijk nemen, want ik geloof er ook geen snars van.

— Dus U houdt mij ook voor een oplichter?

— Wat een groote woorden! Ik heb dat heelemaal niet gezegd. U kunt best ook om den tuin geleid zijn.

— Neen, want ik heb het met eigen oogen gezien.

— Dan was het iets anders, maar geen petroleum, dat zeg ik U en zoo is het.

— Onmogelijk, wat zou het dan bij voorbeeld kunnen zijn.

— Weet ik natuurlijk ook niet. Maar petroleum kan het niet zijn geweest.

— Waarom toch niet?

— Omdat daar geen petroleum kan zitten.

— Bent U er wel eens geweest?

— Ja. Ik ben er één keer geweest.

— Lang?

— Drie dagen.

— Dan kunt U toch zoo maar geen oordeel vellen.

— Dat kan Sam Hawkins wel, want die heeft zijn oogen aiet in zijn zak zitten.

— Maar om ergens olie te vinden moet men toch....

— Neen, want al was ik er nog nooit van mijn leven geweest, dan zou ik nog hetzelfde zeggen.

— Maar ik heb de olie laten onderzoeken.

— En?

— Volkomen tevreden kan ik er over zijn: het is beste

Sluiten