Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook nu vond hij het wel leuk, dat Frank zichzelf er zoo ingepraat had, maar hij dacht er niet aan, zich zoo bloot te geven; toen Frank, na zijn paard te hebben gezadeld, wegreed, was hij de eenige, die niet wilde aannemen, dat hij terug zou komen.

— We hebben het niet kwaad bedoeld! riepen zij hem nog na, maar er was geen houden meer aan. Zonder boe of bah reed hij door, kwaad, omdat hij in tegenwoordigheid van vrouwen en vreemden was uitgelachen geworden.

— Ach, laten we er ons hoofd maar niet over breken, zei nu zijn neef en vriend, want hij zal heusch wel hier weer terugkomen. Al is het morgen, maar mij zal hij waarachtig niet maar zoo achterlaten.

Hiermee waren de anderen gerustgesteld en men dacht dan ook weldra niet meer aan den braven Hobble-Frank, die in zijn eentje nu een eindje aan het rondloopen was daarbuiten.

Naderhand, het was al weer een paar uur later geworden en de maaltijd had lang geduurd, want het was juist afgeloopen, zaten allen nog wat na te praten over allerlei dingen, die men zoo in gezelschap pleegt te bespreken. De bankier was met zijn boekhouder ook aan een tafeltje aan het praten, toen Sam op hen toe kwam loopen, en vroeg:

— Well, Mr. Rollins, ik heb gehoord, dat u op weg bent naar de Chelly-stroom en ik ben op weg naar de Rio Colorado, dus gaan we één kant uit. Heeft Grinley u al verteld, dat wij samen zouden reizen?

— Neen, hij heeft ons nergens over gesproken.

Morgen vertrek ik.

— Dan zullen we graag met u meegaan.

— Mooi, dat is dan afgesproken.

— Heeft hij u ook gezegd, waar we naar toe gaan?

— Naar een oliebron, niet?

— Ja. Wat denkt u ervan?

— In het gunstigste geval heeft hij zich in de vloeistof vergist.

— U bedoelt dus?....

— Dat hij, wanneer hij geen oplichter is, een dwaas is, die denkt, dat er daar olie gevonden zal worden.

— Dus u zegt hetzelfde als Mr. Droll.

— Hetzelfde als ieder normaal denkend mensch.

— Nou, in ieder geval zal ik erg graag van uw bescherming gebruik maken.

— Wantrouwt U het nu zelf ook?

— Ja. Erg.

— Ik kan u tenminste niet anders dan zeer sterk aanraden op uw hoede te zijn, want zuivere koffie is het zeker niet.

Hiermee verwijderde hij zich weer en voegde zich bij het groote gezelschap, dat een en al vroolijkheid was. Allen zaten nu voor het huis en er zou koffie gezet moeten worden, maar er was geen water meer in de tank, dus moest er water gehaald worden.

Sluiten