Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgenden dag geen enkel spoor meer van was overgebleven.

De plaats, waar Winnetou de paarden nu heen bracht, was dezelfde, waar hij op gedoeld had, toen hij zeide, een goed plekje te weten, waar gelegerd kon worden.

Daar waren zij veilig. Rondom omringd door dichte bosschen en een bron van het rieviertje liep vlak langs hen heen, zoodat zij volop water hadden voor hun paarden.

Al dien tijd, dat er een klein, maar warm vuur gemaakt werd en het waschbeertje werd gevild en gebraden, werd er geen woord gesproken.

Eerst toen het vleesch voor de grootste helft opgegeten was, zei Old Shatterhand:

— Wat denkt mijn broeder met de riemen te doen, die wij van dit vel zullen snijden?

— Hetzelfde wat mijn broeder Shatterhand ermee denkt te doen. Wij zullen de 20 riemen, die ik bij me heb, zeer zeker noodig hebben voor de pueblo-Indianen.

— Hetzelfde aantal heb ik bij mij, maar we zullen er zuinig op moeten zijn.

— Ka Maku heeft ons weliswaar nooit als vijanden bejegend, maar wat hij hier gedaan heeft, gaat werkelijk te ver.

— Ja, want al zijn wij vrienden van Ka Maku, dan nog kan het zijn, dat hij morgen anders tegenover ons komt te staan.

— Mijn broeder heeft gelijk. Kent hij de mannen, die wij beluisterd hebben?

— Neen, alleen dien Grinley meen ik eens bij een boschrooversbende ontmoet te hebben.

— Ook zonder dat te weten zou ik hebben kunnen zeggen, dat hij een zeer gevaarlijk misdadiger is.

— Mijn broeder is met mij aan den Chelly-stroom geweest; heeft hij er sporen van petroleum ontdekt?

Geen enkel, maar ook zonder dat kan ik wel vertellen, dat het een volkomen onmogelijkheid is, om daar petroleum te willen vinden.

— En heeft die Grinley er den naam Gloomy-water aan gegeven?

— Neen, wij samen waren immers reeds jaren geleden aan die plek en toen had het dien naam al.

— Die Petroleum-koning is een groote zwendelaar en heeft booze plannen met hen.

— Een dubbel-moord!

— Ja, twee van de vijf, die wij beluisterd hebben, moeten eerst bedrogen en dan uit den weg geruimd worden.

— We moeten hen zien te redden.

— Natuurlijk. Maar dat heeft toch niet zoo'n haast als de vrijmaking van de Pueblo-gevangenen.

— Ja, de beide slachtoffers hier moeten eerst nog ondervinden, dat zij bedrogen zijn.

Sluiten