Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Best, dan zullen we naar het pueblo rijden om te zien, of hij werkelijk de waarheid gezegd heeft.

Het gezicht van Ka Maku klaarde alweer wat op, maar Old Shatterhand voegde eraan toe:

— Daarom zulen wij de vier krijgers, die hier voor ons zitten moeten binden, opdat zij ons geen overlast zullen aandoen.

— Wat? Gij wilt mij toch zeker niet binden? schreeuwde de hoofdman woedend.

— Toch wel, zei Old Shatterhand.

— Dan zal ik even....

Verder kwam hij niet, want terwijl hij dat zeide, had hij zijn geweer gegrepen, maar voor hij het aan de wang had kunnen brengen, had Old Shaterhand hem al met één geweldigen vuistslag ter aarde geveld, waar hij bewusteloos bleef liggen.

— Gij ziet, hoe dom het is, Old Shatterhand te willen bedreigen, zei hij nu tegen de drie andere mannen, die vol schrik stonden toe te kijken, zonder iets terug te durven doen.

Die ééne vuistslag tegen den slaap van den hoofdman had de overigen koest gemaakt en gewillig heten zij zich nu verder vastbinden door Winnetou.

Op afstanden van twee meter werden zij nu gebonden op den grond gelegd, zoo, dat zij elkaar niet konden aanraken en tevens kregen zij een prop in den mond, terwijl Old Shatterhand de geweren der mannen diep in den grond groef en daaraan de mannen vastlegde.

Juist was de hoofdman weer bij kennis gekomen, toen de beide vrienden wegreden. Zij waren op weg naar het pueblo, want het was in dien tusschentijd al behoorlijk donker geworden, zoodat zij noodig naar het pueblo moesten opbreken, daar ze eerst alles eens moesten verkennen en daarvoor mocht het niet heelemaal duister zijn.

Old Shaterhand nam zijn verrekijker en tuurde naar het pueblo. Daarna gaf hij het instrument aan Winnetou, die even

later aan hem vroeg:

Wat ziet mijn broeder voor bijzonders aan het eerste

platform?

Ja, daar zit een gat, wat er niet in hoort te zitten, dus

daar zitten de mannen en zij hebben niet stil gezeten.

Het zal hen alleen weinig baten, want dat wordt natuurlijk goed bewaakt.

— Ja, maar het is toch maar goed, dat wij nu weten, waar

we hen zoeken moeten.

Daar staat een ladder, waarschijnlijk voor den hoofdman. Als ze die maar wilden laten staan.

Zij bonden hun paarden op een flinken afstand van het pueblo vast en zij zelf slopen nu heel zachtjes naar het pueblo toe, om het, hetzij door geweld of list tegen de geheele bezetting van het pueblo op te nemen.

Sluiten