Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omdat de hoofdman geen mond vrij had om te praten, haalde hij hem den knevel uit den mond en vroeg toen weer:

— De hoofdman heeft intusschen veel tijd gehad om zich te bezinnen. Wat zijn nu de antwoorden van den hoofdman Ka Maku?

Deze zweeg woedend.

— Wanneer Ka Maku ons wil zeggen, dat hij gevangenen in het pueblo heeft, dan zal ik hem vrii laten.

Uit deze woorden meende de hoofdman te mogen opmaken, dat Old Shatterhand dus nog niet eens zeker wist, of er gegevangenen in het pueblo waren en daarom zei hij:

— Waar is Winnetou? Is die niet meer bij u?

Hij wist, dat Old Shatterhand nooit naar iemands leven stond, zoolang het niet heel noodzakelijk was. Hij kon het dus nog wel even zien uit te zingen, totdat de mannen in het pueblo vonden, dat hun opperhoofd te lang wegbleef, en dan zouden zij hem gaan zoeken.

— Waarom hebt ge zoo'n belangstelling voor den hoofdman der Apachen?

— Omdat ik me afvraag, waarom hij niet meegekomen is, om met mij te spreken.

— Hij is op het oogenblik achtergebleven bij het j.ueblo, om de heeleboel te verkennen.

Zoo, dus de boel moest nog verkend worden. Dan was alles nog niet verloren. Dan moest hij nog. maar door blijven liegen.

— Winnetou zal niets anders te zien en te hooren krijgen, dan de volle waarheid, want er zijn geen gevangenen in het pueblo.

Even later, toen Old Shatterhand er niets op gezegd had:

— Waarom sluipen de beroemde mannen om een pueblo, waar zij gastvrij genoodigd zijn?

— Omdat wij u niet vertrouwen.

— Waarom onderzoekt gij dan niet, of ik de waarheid gesproken heb?

— Dat doen wij zeker, maar zoo, dat gij ons niet kunt vasthouden.

— Oef!! Waar is de slimheid van Old Shatterhand naartoe, dat hij bang is om vastgehouden te worden? Ik ben steeds uw vriend geweest, maar nu ben ik het niet meer. Het mes is tusschen ons opgegraven. Howgh!

— Daar heb ik niets tegen.

— Bah!

Dus gij hebt werkelijk geen blanke mannen, vrouwen en kinderen in het pueblo?

— Neen.

— Bedenk, dat het mij en Winnetou niet zwaar zal vallen om die gevangenen te bevrijden, maar dan hebt gij een zwaren straf te wachten. Wilt gij echter bekennen, dan zult ge worden vrijgelaten, omdat ge vroeger onzen vriend en broeder geweest bent.

— Old Shatterhand mag doen en laten, wat hij wil; ik heb

Sluiten