Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Ik zal zelf maar weer in het kamp doordringen om

Hij had nog niet uitgesproken, of daar weerklonk een gejoel

uit driehonderd kelen, en de vrienden wisten, dat de drie boeven ontsnapt waren.

Toen de Indianen aan het delibreeren waren, waren de drie mannen, die nog bij het vuur lagen, alsof ze gebonden waren, met één sprong opgesprongen en naar de paarden gerend.

Een onbeschrijfelijke schrik maakte zich van allen meester. De meesten waren te verbaasd en verschrikt om een woord uit te brengen, maar de prairiemannen waren van ander hout gesneden. Frank riep snel:

— Vlug, op de paarden, hen achterna!

Old Shatterhand echter was weer anders; hij dacht eerst nuchter na en zei toen:

— Kalm aan en hier blijven! Luistert!

Allen waren nu stil en luisterden; hoorden, hoe de Indianen hun paarden grepen en wegrenden.

De drie vluchtelingen waren reeds lang te paard en het duurde niet lang, of men hoorde hen op galoppeerende paarden langsjagen.

— Alsjeblieft, daar gaan ze, wat hebben we nu?

— Ja, maar de Nijora's zitten hen na.

— Waarom mocht ik er dan niet achterheen gaan?

— Omdat het toch geen gewicht in de schaal gelegd zou hebben en het bovendien gevaarlijk was.

— Gevaarlijk? Waarom?

— Omdat die roodhuiden je gegrepen zouden hebben en als gijzelaar gebruikt. We moeten hier verborgen blijven, totdat de onderhandelingen geëindigd zijn.

— En die drie schurken laten ontkomen?

— Die krijgen we later wel; zoolang blijven we hier toch niet!

— Maar dan hebben ze een voorsprong!

— Die halen we best in.

— Maar we weten immers niet eens, waar ze naartoe zijn?

— Dat weten we wel!

— Waarheen dan?

— Naar de Navajo's.

— Hoezoo?

— Omdat ze natuurlijk naar het Oosten gegaan zijn, het eenige gebied, waar ze geen Nijora's tegen kunnen komen.

— En daar zijn de Navajo's?

— Ja.

— Dan is het de vraag nog, hoe ze daar ontvangen worden.

— Niet al te best, want Nitsas-Ini, de hoofdman, is een groot menschenkenner.

— Maar die boeven zijn goede praatjesmakers.

Nu mengde Sam zich erin:

— Ze rijden die drie al na, vlak op hun hielen.

— Nee, die zijn veilig, want ze zullen zich niet al te veel moeite geven.

Sluiten