Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer eens op te frisschen, zullen de stammen der Apachen zwak zijn, doordat zij elkander hebben uitgemoord. Daarom moeten al onze krijgers bijeen blijven, om paraat te zijn, wanneer de groote strooptocht der Comanchen weer daar is. Maar dat doen zij niet; zij bestrijden elkaar en vergieten het bloed der zonen, die in vrede leven konden en die elkaar konden helpen een gelukkig leven te leiden. Wanneer mijn ziel daaraan denkt, dan wordt het mij droef te moede en kan ik niet anders, dan betreuren, dat ik niet dichter bij u in de buurt woon. De Navajo's en de Nijora's noemen mij beide de hoofdman der Apachen, maar zijzelf zijn eveneens Apachen en zij vergeten dat Zij moesten ook naar mijn woorden luisteren, als de stammen meer naar het Noorden, die daar wel bij varen en die niet te verslaan zijn door de gemeenschappelijke vijanden.

Gij hebt mij en mijn blanke broeders gevangen genomen en ik moet u vragen, is er een reden, dat gij dit hebt moeten doen? Ik ben immers een man van uw stam?

— Ja, maar gij hebt met de Navajo's meer op dan met de

onze.

— Gij hebt ongelijk; ik ben aller broeder.

Maar uw ziel behoort aan de bleekgezichten, die onze vijanden zijn. ■

Ook dat is een vergissing, want ik houd van alle men-

schen, die goed zijn en wanneer gij maakt, dat gij in mijn oogen niet goed zijt, dan is het uw eigen schuld, dat ik mijn houding tegenover u moet wijzigen.

— Ziet ge wel, dat heb ik u toch reeds gezegd.

Neen, want nog ben ik uw vriend jen broeder. Maar de

strijdbijl is opgegraven, dat is niet goed, neen, dat is zelfs slecht. Daarom wil ik uw vriend niet langer zijn. Maar toch ben ik uw vijand niet. Ik help noch u, noch de Navajo's. Ik wil u echter vragen de strijdbijl weer in te graven en vrede te hebben met olkciciir

— Dat is niet mogelijk; de bijl mag immers nooit weer tot rust komen, voor er bloed gevloeid is.

Ook niet, wanneer ik er u om vraag?

Dan zie ik wel in, dat mijn woorden vergeefs geweest

zijn. Winnetou spreekt echter nooit vergeefs, daarom zal ik verder zwijgen. Vecht uw strijd met de Navajo's uit, maar hoedt u er mij en de mijnen in te betrekken! Gij hebt ons als vijanden behandeld; ook dat willen wij vergeten en vergeven. Nu zijt ge in onze handen. Moeten de stammen aan hun vuren zeggen: Mokaschi is gevangen genomen door Old ♦ Shatterhand en Winnetou, door die twee mannen, terwijl hij meer dan driehonderd krijgers bij zich had?

Winnetou had gelijk: het was voor een hoofdman als Mokaschi een zeer groote schande, waar alle stammen hem voor zouden hoonen, gevangen genomen te worden, te midden van driehonderd zwaar gewapende krijgers, door slechts twee mannen en

Sluiten