Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken voor zich hadden. Duidelijk waren de sporen van den afgeloopen nacht te zien, omdat vrouwen en kindren altijd meer rommel achterlaten, dan ervaren krijgers.

Hoe zij echter ook zochten en rondkeken, snippers konden zij niet vinden.

— Allemachtig, die vent heeft gelijk. Het kan nog best zijn, dat alles nog niet verloren is.

— Werkelijk, dat is zoo gek nog niet; ik krijg ook al weer wat hoop.

— Het is zelfs best mogelijk, dat hij hem gewoon in zijn zak heeft en dan zijn we er veel beter aan toe, dan wanneer we Wolf ervoor hadden moeten uitkleeden.

Zij stegen nu weer op en besloten de gezamenlijke blanken en Roodhuiden te achtervolgen, want de Navajo's hadden geen pogingen gdaan, om het te verbergen.

Zoo langs het spoor rijdend, zagen zij op een gegeven oogenblik, dat er een spoor een zijweg opging, en zij volgden dat spoor, in de hoop, dat ze iets nieuws zouden kunnen ontdekken.

Inderdaad was hier iets bijzonders gebeurd; de grond was amgeploegd door paardehoeven en men kon zien, dat men hier had stilgehouden.

— Laten we daar eens in dat boschje gaan kijken, want daar schijnt wel iets loos te zijn.

— Ja, daar zijn sporen van een worsteling te zien.

— Stil, daar hoor ik wat!

Alle drie stonden stil en luisterden aandachtig.

— Ja, daar was een stem.

— Help! Help!!!

— Donders, daar moeten we eens naar gaan kijken.

Toen ze door het boschje heen stapten, zagen zij tot hun verwondering, dat de emeritus aan een boom vastgebonden stond!

— Help, lieve menschen, meneer Polier, help me asjeblieft!!!

— Wat is er dan aan de hand?

— Ik ben hier vastgebonden!

— Ja, dat zie ik. Wie heeft dat gedaan?

— Stone en Parker.

— Waarom?

— Ja, dat moet u aan Old Shatterhand vragen.

— Waarom dan?

— Dat weet ik eigenlijk niet

— Dat is wel een beetje gek.

— Maak me nu los!

— Dat gaat niet zoo gemakkelijk als u wel denkt.

— Waarom niet?

— Omdat Old Shatterhand er wel een goede reden voor zal hebben gehad. Bovendien zal hij u wel niet geheel alleen hebben achtergelaten?

— Alleen? Ik ben niet alleen.

Sluiten