Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ze wezen met lange armen naar Mia, die aankwam op den weg.

Ja, jullie bent al op de hoogte, dacht ze met een spotlachje, je bent al weer alles te weten gekomen voor een handvol balletjes, je kunt het geval met Brecht verder bebabbelen.

— Juffrouw Mia is vanmorgen met de viool naar het dorp gereden; waar zou ze toch geweest zijn, kippezwager ?

— In de school, Brecht, in de zangles, maar ze heeft het leelijk afgelegd.

— En ze is den volgenden dag niet teruggekomen, ze kon het zeker niet.

— Nee, kippezuster, 't is omdat ze d'r voor bedankt iets te doen, dat ze niet pleizierig vindt. Ze geeft de dingen, die haar niet aanstaan dadelijk op; je zult eens zien, hoe gauw we haar hier kwijt zijn.

— Niet waar, zei Mia hardop, jullie zult geen gelijk krijgen .... ik wil wèl ....

— Dat is de nieuwe juffrouw! riepen de kinderen. Dag juffrouw! .... Dag juffrouw van de zangles!

Ze liepen met volle monden weg van het tuintje naar de nieuwe juffrouw op de fiets.

Voor het eerst gevoelde Mia zich sterk tegenover de kwaadaardige gezichten aan weerskanten van het gesloten hek. Ze sprong van de fiets, ze stond veilig midden tusschen de kleine kinderen in.

Ze vroegen: „Zit ie daarin, juffrouw? Komt u vanmiddag weer op school? Brengt u die mooie harmonica dan weer mee?"

Xlet Verstopte Huuske

9

Sluiten