Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewust is geworden, riep Nico, zal hem te gronde voeren. Hij maakt geen onderscheid meer tusschen rechtzinnig en vrijzinnig, tusschen Calvinistisch of Remonstrant ; hij kijkt maar naar de goederen, die bij de kerk en pastorie behooren; hoe meer goederen, hoe gretiger zijn blik.

—En hij wil naar de aarde terug, viel van Weel bij, naar de aarde en den eenvoud; hij wil bij al z'n geestelijk werk het leven toch door, ploegende, zaaiende, oogstende in den letterlijken zin.

— En als we dan een van allen over een jaar of tien eens langs zijn dorp komen, zullen we een volmaakten groentetuin vinden, een appelenzolder vol fruit, eenverloopen gemeente en een dominee, die in een versleten toga de paden aan 't wieden is. Schande, schande ....

— Maar 't is niet waar, riep Mia, hij heeft toch duizend andere plannen, hij heeft er met den dokter over gesproken en ze keek naar z'n zwijgend, energiek gezicht, met den geamuseerden blik naar van Weel, die altijd trachtte hem aan 't praten te brengen.

— Hij had ze ... . zei ten Voorde, hij had ze tot we hier kwamen, vijf dagen geleden. Hij is altijd een voortvarende kerel geweest, maar bijna alle groote geesten houden er een zwak op na en als ze dat niet overwinnen, gaan ze er mee naar den kelder. En zijn zwak, hebben we ontdekt, is zijn familiezwak, zijn voorvaderlijk familiezwak. En nu hij luistert naar waarschuwingen noch raad, moet hij zoo gauw mogelijk weg,

— Maar wat klets jullie toch, riep Rekx, opspringend, waarom kan ik geen goede dominee zijn èn buiten

Sluiten