Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zusje moeten het huishouden doen en als ik nu eens niet zorgde voor jullie kousen, zouden er dan nooit gaten in zitten ?"

„Nu ja, maar die jurk was nog zo goed als nieuw!"

„Ja en jouw zomermantel had je deze zomer voor het eerst aan, toen jullie gingen fietsen en ..». 'k heb 'm weg kunnen geven!"

„Toen was ik aan het zadel blijven hangen!"

„En een ander kan geen ongelukje hebben? Nee, meiske, 't was beter, dat je medelijden had met zo'n arm kind. Vooral, omdat dit kind ook nog niet is als andere kinderen!"

„U bedoelt, dat ze gek is!. ♦.. O mams, ze kan toch zo raar doen. Laatst stond ze in de winkel bij Jonkers. Nu, ze willen haar nergens meer iets verkopen, omdat ze nooit betaalt en toen had u haar moeten horen. Zaterdag zou ze centen brengen, want dan had haar vader ze nog niet opgezuupt. We moesten toch zo lachen ....," vertelt Lucie.

„Dat vind ik echt gemeen, om daarom te lachen!" Zegt Rietie. ,,'t Moest jou maar eens gebeuren!"

„Dat mien vaoder z'n centen opzuupte?" vraagt Lucie schaterlachend. „Nee, mien vaoder zuupt niet!"

„En dat komt, omdat hij zo'n verstandige dochter heeft, is 't niet, Lucie?" vraagt mevrouw scherp. „Maar kom, kinderen," laat ze er weer vriendelijk op volgen, „we zullen de grote lamp aansteken en dan beginnen jullie vast aan je werk; en als je straks je avondgebed doet, denk dan eens aan dat arme gezin van Brands, aan dien armen, zwakken vader en dat stakkerige, oudste meisje; dan zul je dankbaar zijn, dat je beiden zo'n kostelijk verstand van den Heere gekregen hebt, want dat is iets, wat zelfs de beste ouders hun kinderen niet mee kunnen geven!"

Half onwillig staat Lucie op. O, ze had nog veel meer willen zeggen over die Vodden-Bet! Ze weet nog veel

Sluiten