Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kent; die schijn je nog gemakkelijker te onthouden dan je Franse repetities!"

„Och, als de Omroepgids 's Zaterdags komt, kijk ik altijd gauw de programma's na en dan streep ik de fijne dingen aan; dan weet ik precies, wanneer we wat moois krijgen. Verleden week is vader zo flauw geweest. Ik had alle mooie marsen en andere fijne stukken met rood potlood aangestreept en toen heeft vader allemaal rode strepen gezet bij: overschakelen op de versterkte zender, de landbouwhalfuurtjes .... en bij allerlei rare dingen meer; net of mij dat interesseert! Stel je voor: Iets over het veeloze bedrijf. Flauw, hè?"

Mevrouw lacht eens. „Ja meiske, 't gaat met de radio juist als met het weer. Als iedereen maar aan het knopje kon draaien om het weer te krijgen, dat hij wenste, liep alles in 't honderd en zo is het maar goed, dat vader hier voor het radioknopje zorgt."

„Vaders programma's zijn gemakkelijk te onthouden!" meent Lucie. „Vóór achten geen radio, acht uur persberichten, en dan af ...."

„Hè, dat is niet waar! Vader zet vaak genoeg een concert aan," zegt mevrouw.

„Wanneer? Eerst je huiswerkboekje, wélke vakken, hoevèr ben je en als dan alles en alles in orde is en er komt geen visite en 't is de N. C. R. V., dan, dan zegt vader: ,Nu meisjes, 't is negen uur, 't wordt jullie bedtijd'."

„Kind, wat worden jullie misdeeld !" spot mevrouw.

„Zo erg is 't ook niet!" vindt Rietie. „Als er iets bijzonders is, mogen we altijd luisteren!"

„Ja, naar professor De Groot of Dr Colijn of weet ik veel, hoe al die geleerde mensen meer heten; dan, ja dan is vader er als de kippen bij ...."

„Waar is vader als de kippen bij ?" klinkt het opeens en lachend staat mijnheer Van Waerden plotseling in de kamer.

Sluiten