Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar al te goed, welke gevolgen dat voor haar kan hebben»

„Hoef ik niet mee ?" vraagt ze aan den inspecteur, die zich. al gereed maakt om te vertrekken.

„Ben je bang dat je vrijer kwaad zal worden!" plaagt hij.

„Nee mijnheer, maar ik ben bang um Bart te verraaien !"

„Ken je hem dan?"

„Jao mijnheer, ie was altoos bie mien vaoder en 'k hèt 'm wel helpen streupen !"

„Ja, dat verandert de zaak!"

„Je hoeft toch niet bang te zijn. De inspecteur is toch bij je!" meent mijnheer Van Waerden.

„Nee," zegt de politieman, „haar angst is lang niet ongegrond; die lui schrikken voor niets terug.... Ik kan het trouwens alleen wel vinden. Dat hol zit in de hooiberg, vlak bij 't gaas? .... Nu, dan vind ik het wel en we zullen niet zeggen, wie de brief gevonden heeft, hoor."

De inspecteur gaat nu heen, een gelukkige familie achterlatend.

,,'t Is nu zeker vanavond wel feest?" vraagt Rietie.

„Natuurlijk!" zegt vader. „Voor Lucie zullen we op de divan een plaatsje inruimen, want dat is de hoofdpersoon."

„En dan kom ik!" meent Rietie, maar mijnheer zegt:

„Dat kun je denken! Na Lucie komt Betje, die hoort met Anna vanavond bij ons in de salon. We hebben allemaal verdriet gehad, dus we vieren ook allemaal feest!"

't Werd een gezellig feestje!

Wel maakte Betje het soms wat bont, want vooral die was door 't dolle heen, maar dan was mevrouw er dadelijk bij om, zonder dat het opviel, de trein weer op de rails te brengen.

Sluiten