Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als een tijger schoot Trotzli naar den buit — een vlammetje en de zevenklapper vliegt naar het venster. Seconden vol bange spanning volgden...., nu.... nu.... moest hij knallen.... neen, de lont was lang....

Toen was het uur voorbij, de deur ging open en meester Lankmoedig kwam binnen. Hij was blij, dat de klas zoo

rustig was en dat de opstellen bijna allemaal klaar op de banken lagen.

„Zoo is het goed — ik heb me dus niet verg...."

Pang! — het was of er een geweerschot onder het venster klonk! O jemineetje! De zevenklapper was aan de vensterbank blijven hangen. — Ping — Pang — Pats — als een duivelsspook sprong

de zevenklapper in de klas ....Pang! Het was of er een geweerschot

- j, onder het venster klonk.

terug, en het was er een, die

nog groote sprongen maakte ook, hij sprong naar de eerste rij, toen op de bank, toen op de lessenaar en midden op het schrift van den meester knalde het zevende schot — Boem!

Bleek en stom, alsof de bliksem was ingeslagen, stonden de meester en de leerlingen naar het vreemde geval te kijken.

„Wie heeft dat gedaan?"....

Trotzli schoot omhoog, vuurrood, maar hij zei geen woord. Meester Lankmoedig werd nog bleeker;

Sluiten