Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hooren en beleven... dat is het circus Pepermuis!

Wat draalt gij nog, volk van Ergenshuizen? Helden zijn wij, dat moet gij weten — ofschoon wij van louter spanning zweeten. — Ja, ik ben Prins Neus, alom befaamd — in vroegere tijden ook Trotzli genaamd. — De punt van mijn muts ging bij Sempach verloren, — toen Karei de Stoute mij met het zwaard heeft geschoren. — Hij daar, die stom¬

me, is ,Barbario Sam'! — die kortgeleden van de maan afkwam. — Hij is stom en zijn ooren zijn slecht — daarom is het louter waarheid, wat hij zegt!

Die blinde daar, die in de krant staat te staren — is ,Eksteroog', wie zal hèm evenaren? — Hij vloog naar de Zuidpool in stikdonkeren nacht — en heeft met een dolk de Abessijnen aan het schrikken gebracht. — Het licht van zijn oogen is pas gisteravond verloren gegaan — toen zijn moeder de lamp had uitgedaan!

Tijdens deze belangwekkende rede van Prins Neus kregen vele menschen buikpijn van het lachen. Opeens echter sprongen er een aantal zevenklappers uit Sam s draaiorgel en knalden tusschen de krijschende menigte. De leeuw en de ezel voor aan den wagen spuwden zwavel-

Sluiten