Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rand van zijn hoed, gaf gas en reed door.

Trotzli was woedend op dezen dokter. Hij had niet eens zijn hoed afgenomen, geen kruisje gemaakt, en ook geen „Geloofd zij Jezus Christus!" gezegd. Kunnen zulke menschen dan niet eerbiedig zijn? En als er dan zoo'n haast bij was, had hij dan den pastoor met Ons Heer niet eventjes naar het Bosch-

....Een oud vrouwtje sloeg minstens zeven keer op de borst.

wachtershuisje kunnen brengen? Ja, dat had hij

moeten doen! — Als ik dokter ben, dan mag iedere geestelijke meerijden, gratis, voor niks! Ja! Nou moeten we nog een goed half uur loopen. En als die arme man intusschen doodgaat?.... dan is dat de schuld van den dokter.

Van louter peinzen bleef Trotzli bijna staan. „Een beetje vlugger, jongen!" vermaande de pastoor en toen gleden de kralen van den paternoster weer verder door zijn eerwaarde vingers.

Nog slechts twee uren kon hij leven — die arme man in het Boschwachtershuisje. Wat moet je dan wel niet voelen, als het eenmaal zoo ver is: nog maar twee uren!

Toen zij bij het bosch kwamen, begon er in een van de eerste boomen een uil te schreeuwen. Een uil! Dat is immers de doodsvogel! En gisteren had Sep nog gezegd,

Sluiten