Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wat moet jij hier?" bromt Roel.

Dat klinkt niet erg vriendelijk. Maar Piet geeft vanmiddag nergens meer om en brutaal zegt hij: „Wat moet jij hier?"

Piet heeft ineens begrepen. Daarom rook die Roel zo vreemd als hij in de cabine zat. Hij had een „slokje" gebruikt. Daarom reed hij zo woest onverschillig. En Roel snapt wel, dat Piet hem in de gaten heeft nu. Toch praat hij heel gewoon als hij zegt: „Ja, ik

moest een ooodscnap voor den baas doen, hè. Hier bij den kastelein. Die kent natuurlijk een hoop adressen van boeren, die hier met de weekmarkt komen. En daar doet mijn baas dan weer zaken mee, snap je?"

't Klinkt heel geloofwaardig en Piet knikt begrijpend. In flinke pas lopen ze naar 't parkeerterrein.

„Haal nog even een pakje sigaretten bij die kiosk," vraagt Roel dan. Hij geeft Piet haastig een gulden mee. Piet draaft heen en Roel slaat al vast de auto aan.

Als Piet terugkomt, geeft hij Roel de sigaretten, twee kwartjes en twee dubbeltjes.

„Hier," zegt Roel, „die twee kwartjes zijn voor jou. Jij bent iedereen ook niet." ,,'t Hoeft niet," zegt Piet.

„Zeur niet, kerel," zegt Roel en hij stapt in de cabine.

Piet steekt het geld onverschillig in zijn zak. Hij merkt wel, dat Roel 't niet terugneemt.

„Kun je zelf ook es een sigaret kopen," zegt Roel onder 't rijden.

't Begint al aardig donker te worden. De auto schuift een helle lichtbundel voor zich uit, af en toe gedempt voor een passerende auto of fietser.

Roel rijdt niet zo woest als de vorige keer.

Hij kijkt even naar Piet en zegt: „Nou, dit vind je toch zeker mooier dan met dominee Hans uit, niet?"

Hij wacht het antwoord niet af. Hij vloekt ineens. Zijn mond grijnst minachtend. „Als er es geen fijnen waren, dan was 't beter in de wereld, geloof mij maar."

Piet zegt niet veel. Na de onverschillige durf van vanmiddag voelt hij zich wat beklemd bij dien Roel. Waarom praat die toch zo hatelijk? En hij houdt vanavond niet op ook.

6 't Kwam van die egel.

Pas als hij een straat verder is, bekijkt hij zijn buit.

Sluiten