Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neergevallen. Maar dokter heeft kunnen troosten. Want de oude moeder heeft den Heere Jezus gekend, Die zondaren zalig maakt.

Nu loopt hij in de plechtige stilte van de zwijgende kerstnacht. Hij heeft de dóód gezien, vlakbij. Maar de dood was geen verschrikking geweest voor deze oude moeder. Nee, een overwonnene. Want de Heere Jézus is geboren. En nu zingt die moeder met de engelen in de hemel.

Buiten is het kerstnacht.

Het sneeuwen heeft opgehouden. In stille vrede ligt het dorp. En het bos. Sterren fonkelen aan 't donkere firmament. De boerderij van Schuurman ligt toegedekt onder een zware deken van sneeuw. En de „villa" ligt verzonken in stille rust. Het tegelpaadje bij de keukendeur, door Lies herhaaldelijk schoongeveegd, is weer toegesneeuwd.

De hond achter 't huisje van Bergman gromt even. Een rat snuffelde aan zijn etenspan.

Dan is alles weer stil.

Morgen is het Kerstfeest.

Vrijdagavond.

De kerk straalt van licht.

Er is een druk gezwatel van pratende kinderstemmen.

Het orgel speelt.

Dan komt het bestuur van de Zondagsschoolvereeniging binnen.

't Wordt stil.

Hans' meester staat achter de lessenaar van den voorlezer.

Hij bidt hardop. Dan zingen de kinderen hun kerstversjes. Ze zeggen hun teksten op. De ouders luisteren in spanning toe.

En dan komt het mooiste.

Vertellen!

Meester vertelt de kerstgeschiedenis. Er is een blijde ontroering in zijn hart. En in de kerk luisteren ze allen. De kleinen en de groten. Ze komen onder de indruk van die oude, bekende geschiedenis, die elk jaar weer nieuw is.

Piet zit naast Hans. En hij luistert. Hij hoort de geschiedenis voor het eerst. En hij ziet niet meer de kerk met de luisterende mensen; hij ziét de herders in 't stille veld en de wijd-open hemel, waar de zingende engelen uitzweven. En het kribje met het kindje.

Piet luistert en hij zucht diep als de vertelling uit is. Hij is nog vreemd stil, als de kinderen om hem heen al rumoerig bewegen, nu er chocolademelk wordt getracteerd.

Meester staat nog onder de preekstoel. Hij ziet het drukke bewegen

Sluiten