Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik wil weer naar huis en naar moeder!" riep hij en verzette er zich tegen, om verder voort te gaan.

En of Gerrit ook al zeide: „Maar Janneman, je bent nu al een groote jongen en moet noodzakelijk wat leeren," het hielp niemen¬

dal. De arme Gerrit moest wel van den nood een deugd maken en Janneman aan de armen voorttrekken.

Jantje schreeuwde als een mager varkentje.

„Pas op! de veldwachter zal 't hooren, dat je zoo schreeuwt!" zeide Gerrit, ten einde raad.

„Wat is dat nu hier?" hoorde men eensklaps den veldwachter roepen.

Gerrit verschrikte er zelf van, maar hij

herstelde zich spoedig en zeide: „Janneman moet mede naar school, veldwachter! En nu wil hij niet!"

„O zoo!" bromde de veldwachter. „Wacht! Ik zal dien schreeuwleelijk in mijn zak steken!"

Jantje stond een oogenblik, van schrik als versteend, den vreeselijken man aan te staren. Toen zette hij het op een loopen, zoodat Gerrit hem nauwelijks kon bijhouden.

Op die manier had hij spoedig de school bereikt.

Sluiten