Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bovendien is er daar een goede gelegenheid voor het houden van kippen. Zet er een huisje op en: klaar is Kees!"

Zoo had de boer toen gesproken. En zoo was het ook gebeurd.

Naast den breeden landweg, achter een dichte rij van pijnboomen, had de werkzame Willem zich een woning gebouwd. Vrij dikke boomen, kantig gehouwen en van gaten voorzien, vormden de grondslagen. Aan de vier zijden stonden evenzoo bewerkte boomen overeind, om het dak en de gebinten te dragen, waar overheen, weer vierkant gehouwen en van gaten voorziene stammen gelegd werden. In die gaten nu werden beneden en boven dikke stokken overeind vastgezet en daar tusschen door werden vrij dikke, buigzame stokken gevlochten. Van buiten en binnen werd daar nu weer een dikke laag leem tegenaan gestreken en de wanden waren gereed. Een strooien dak, dat

van boven spits toeliep, voltooide het gebouwtje, welks inwendige ruimte door een steenên vuurhaard in een voor- en een achterhuis werd verdeeld. Een gemetselde, vierkante schoorsteen stak heel deftig boven het dak uit. In het voorhuis maakte Willem een vloer van kiezelsteenen; in het achterhuis een vloer van leem.

Dat is nu al meer dan acht jaren geleden. Toen Willem De Rijk met zijn jonge vrouw dit huisje betrok, hadden ze goede hoop, dat ze door middel van vlijt en zuinigheid wel een genoeglijk leven zouden kunnen leiden. En de uitkomst heeft hen niet teleurgesteld. Zij hebben altijd goed hun brood gehad en zijn van groote rampen verschoond gebleven.

't Is nu Zaterdagmorgen en dan is er geen school.

De kleine Jan, het eenig zoontje, is dus thuis. Ofschoon het nog vroeg is, heeft de huismoeder toch het woonvertrek al netjes opgeruimd en den vloer met fijn, wit zand bestrooid. Hoe blinkt dat metalen gereedschap aan den haard! Hoe glimmen die borden en schotels u tegen, welke langs de met kalkwater gewitte wanden achter houten richels zijn overeind gezet!

De vlijtige moeder zit nu al ijverig te spinnen. Men kan het haar wel aanzien, dat zij een zindelijke vrouw is. Haar kleeren, hoe eenvoudig ook, zijn rein. De neepjesmuts is hagelwit; haar.

Sluiten