Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rezen hem, voor zoover ze daarin niet door de zware pet tegengehouden werden, te berge. Met inspanning van alle krachten bleef hij ondertusschen de beenen van gijn kleinen vriend in de hoogte trekken, om zoo het ondergedompelde gedeelte des lichaams weer boven water te brengen.

.,Trek niet zoo hard!" schreeuwde Hein van den overkant, „anders ga ik ook hals over hoofd de sloot in."

„Trek jij dan wat harder!" beet G-arrit hem toe. Ik heb je

nog zóó gezegd, dat je Janneman gestrekt moest houden, en dat doe je nu niet! Op die /manier wordt de jongen kletsnat."

,.L)oe eens, wat je niet kunt!" bromde Hein, terwijl hij uit alle macht aan de armen trok.

,.Halt!" schreeuwde Gerrit, op het punt om in de sloot te belanden..„Je trekt of je razend bent! Op die manier ga ik ook de sloot in I"

„Help! help! — Hu! — Moeder, Moeder! help! — Ik word heelemaal nat! O, Moeder — Moeder! ik word heelemaal koud! De Bullebak heeft me om mijn lijf beet! Help, o help me toch! anders trekt hij mij mee in de diepte!" — kreet Jan. Onder-

Sluiten